Vědecké zaměření:

  • Život a dílo Antonína Dvořáka se zaměřením na historické nahrávky děl skladatele

Vzdělání:

  • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – hudební věda, Mgr. (2010–2015)

Předchozí působení:

  • 2014–2017 průvodce a asistent audiodokumentátora v Muzeu romské kultury v Brně

Výstavy a muzejní práce:

  • CÍROVÁ HACMACOVÁ, Ivana – KUDLÁČEK, Petr – VEJVODOVÁ, Veronika. Inspirace přírodou (Muzeum Antonína Dvořáka, 30. 4. 2019 – 12. 9. 2021).
  • CÍROVÁ HACMACOVÁ, Ivana – KUDLÁČEK, Petr – VEJVODOVÁ, Veronika. Hříšné radosti Antonína Dvořáka (Muzeum Antonína Dvořáka, 29. 3. 2018 – 30. 4. 2019).

Publikační činnost:

  • KUDLÁČEK, Petr. Nejranější nahrávky děl Antonína Dvořáka na standardních gramofonových deskách ve fondu Muzea Antonína Dvořáka. Musicalia 1–2, 2019, s. 164–174