Vědecké zaměření:

 • mineralogie, geologie

Vzdělání:

 • 2005–2010 – Magisterské studium, obor Management a Marketing, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, udělen titul Ing.
 • 2007–2012 – Magisterské studium, obor Geologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, udělen titul Mgr.
 • 2017 – Rigorózní řízení, obor Geologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, udělen titul RNDr. 

Předchozí působení:

 • 06/2009–06/2011 – Raiffeisenbank, a.s., bankéř
 • 08/2011–11/2015 – Národní muzeum – Přírodovědecké muzeum, Mineralogicko-petrologické oddělení, výzkumný pracovník
 • 12/2015 – Národní muzeum – jmenován ředitelem Přírodovědeckého muzea 
 • 02/2018–04/2020 – Národní muzeum – pověřen vedením oddělení PR, MKT a Metodického centra pro prezentaci kulturního dědictví

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty (výběr):

 • 2010 – Indonésie – 1 měsíc, expedice vedená Ústavem geologických věd, MU v Brně se zaměřením na širší studium geologie ostrovů Jáva, Bali a Lombok
 • 2012 – Madagaskar – 2 týdny, výzkum pegmatitových lokalit centrální části Madagaskaru
 • 2016 – Argentina – 2 týdny, spolupráce s institutem IANIGLA – CONICET (National Scientific and Technical Research Council) ohledně výzkumu selenidové mineralizace v oblasti La Rioja
 • 2018 – Jakutsko – 2 týdny, oblast Batagai, Sibiř,  terénní výzkum a navázání spolupráce s Muzeem Mamuta v Jakutsku ohledně společné výstavy v Praze

Granty:

 • MKČR NAKI II (2020–2022) – Prezentace a ochrana 3D digitálních objektů v muzejních sbírkách, člen realizačního týmu
 • GAČR 14-27006S (2014–2016) – Role selenu v hydrotermálním procesu vybraných uranových ložisek, spoluřešitel projektu
 • MKČR NAKI DF12P01OVV021 (2012–2015) – Typový a unikátní materiál ve sbírkách přírodovědeckých muzeí: metodika správy a zpřístupňování tohoto významného kulturního dědictví, hlavní řešitel
 • MKČR NAKI DF12P01OVV031 (2012–2015) – Metodika preventivní i akutní konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů, člen realizačního týmu
 • MŠMT (CZ.1.07/1.1.00/26.0059) (2012–2014) HEUREKA! aneb podpora badatelsky orientovaných aktivit žáků ZŠ v přírodovědných předmětech, odpovědná osoba za kapitolu Nerosty
 • Interní grant Národního muzea v Praze pro mladé vědce (2011–2012), spoluřešitel

Muzejní práce:

 • 2015 – výstava Jak se bude jmenovat? Nová budova Národního muzea, člen autorského týmu
 • 2017 – výstava Světlo a život, Nová budova Národního muzea, autor námětu, spoluautor výstavy
 • 2018 – současnost – hlavní organizátor mezinárodní soutěže City Nature Challenge: Praha
 • 2018 – projektový manažer Slavnostního otevření Historické budovy NM po rekonstrukci a 100. výročí od založení Československé republiky v NM (28. 10. 2018) 
 • 2019 – hlavní koordinátor 16. Pražské muzejní noci (8. 6. 2019) 
 • 2019 – výstava Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, Historická budova Národního muzea, hlavní autor
 • 2019 – projektový manažer oslav 30. výročí Sametové revoluce v Národním muzeu (17. 11. 2019)
 • 2020 – virtuální výstava – Příběh plejtváka myšoka, hlavní autor
 • 2020 – virtuální výstava – Přírodovědecké sbírky ve fotografiích, hlavní autor

Ostatní aktivity:

 • Člen redakční rady Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti
 • Člen výběrové komise pro schvalování projektů pro rok 2012 v Přírodovědeckém muzeu ve Vídni (Rakousko) v rámci evropského projektu SYNTHESYS (http://www.synthesys.info/)
 • Člen Ediční rady NM
 • Člen Výstavní rady NM

Média:

Výstupy:

 • Macek, I. (2019) – The mission for the next generation: New permanent exhibitions for natural history collections in National museum, Prague, Czech Republic, The Society For The Preservation of Natural History Collection conference, USA, (oral – general session)
 • 2019 – Ministerstvo životního prostředí, konference Forum udržitelného rozvoje, člen panelu: Dopady digitálních technologií
 • Macek I. & Caltová P. (2018): City Nature Challenge. – Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 188: 163–166.
 • Sklenář, J. & Macek, I. (2018) – 200 let přírodovědy v Národním muzeu, Živa, 6, 315–317.
 • Škácha, P., Palatinus, L., Sejkora, J., Plášil, J., Macek, I. a Goliáš, V. (2016): Hakite from Příbram, Czech Republic: Compositional variability, crystal structure and the role within the Se – mineralization, Mineralogical Magazine, Vol. 80(6), 1115–1128.
 • Velebil, D., Macek, I., Soumar, J. (2016): Příspěvek k poznání chemismu tetraedritů z českých lokalit: Příbram, Obecnice, Zvěstov, Mníšek pod Brdy, Ratibořské Hory, Stará Vožice, Jáchymov, Kutná Hora a Stříbrná Skalice, Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, roč. 24, č. 1, 132–143.
 • Kvaček, J., Bouda, F., Hájek, J., Holec, J., Kment, P., Kuželka, V., Macek, I., Sejkora, J., Šída, O., Šmíd, J., Velemínský, P. (2015): Typové sbírky Národního muzea, Národní muzeum, Praha, ISBN 978-80-7036-464-2
 • Čejka, J., Sejkora, J., Macek, I., Malíková, R., Wang, L., Scholz, R., Xi, Y., Frost, R.L. (2015): Raman and infrared spectroscopic study of turquoise minerals, Spectrochim Acta A, vol. 149, 173–182.
 • Vrtiška, L., Malíková, R., Soumar, J., Macek, I., Čejka, J. (2015): Nový nález gibbsiu z tefritového lomu Hammerunterwiesenthal v Krušných horách (Německo), Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, roč. 23, č. 2, 247–254.
 • Števko, M., Sejkora, J., Macek, I. (2015): Zaujímavý morfologický typ zlata z bane Rozália, Hodruša-Hámre (Slovenská republika), Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, roč. 23, č. 1, 26–29.
 • Čejka, J., Sejkora, J., Macek, I., Frost, R. L., López, A., Scholz, R., Xi, Y. (2014): A vibrational spectroscopic study of a hydrated hydroxy-phosphate mineral fluellite, Al2(PO4)F2(OH)7H2O, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 125, 157–163. (IF 2,353/2014).
 • Sejkora, J., Macek, I. (2014): Burgessit, nový mineral jáchomvský rudní revír (Česká republika), Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, roč. 22, č. 2, 221–226.
 • Sejkora, J., Macek, I., Škácha, P., Pauliš, P., Plášil, J. a Toegel, V. (2014): Výskyt asociace Hg a Tl selenidů na opuštěném uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika), Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, roč. 22, č. 2, 333–345.
 • Sejkora, J., Špalek, J., Macek, I. a Malíková, R. (2014): Fibroferrit z historické lokality Valachov (Skřivaň) u Rakovníka (Česká republika), Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, roč. 22, č. 2, 371–375.
 • Sejkora, J., Števko, M. & Macek, I. (2013): Příspěvek k chemickému složení tetraedritu z Cu ložiska Piesky, rudní revír Špania Dolina, střední Slovensko. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, roč. 21, č. 1, 89–103.
 • Števko, M., Sejkora, J., Litochleb, J., Macek, I. & Bačík, P. (2013): Krutovit a sprievodné minerály z lokality Dobšiná-Teliatko (Slovenská Republika), Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, roč. 21, 1, 1–14.
 • Novák, M., Škoda, R., Filip, J., Macek, I., Vaculovič, T. (2011): Compositional trends in tourmaline from intragranitic REL-REE pegmatites of the Třebič pluton, Czech republic; electrone microprobe, Mössbauer and LA-ICP-MS study, Canad. Mineralogist. Vol. 49, 359–380.