Muzeum

Odborné složky

Pětice různě zaměřených muzeí vznikla v různých dobách, za odlišných okolností a má za sebou jiný historický vývoj. Dnes je zastřešuje jedno Národní muzeum.

Odborná činnost

300+ zapojených odborných pracovníků 300+ publikačních výsledků ročně 38 současně řešených projektů  20,1 mil. sbírkových předmětů