Předseda:

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost NM

Tajemník:

Mgr. Petr Brůha, vedoucí centrálního oddělení péče o sbírky NM

Externí členové:

RNDr. Vladimír Šrein, CSc., Česká geologická služba
PhDr. Petr Janeček, Ph.D., Ústav etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
Ing. Pavel Janáček, Ph.D., ředitel Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR
PhDr. Zdeňka Klimtová, kurátorka oddělení mimoevropského umění Národní galerie v Praze
doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc., Etnologický ústav AV ČR
Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel Památníku národního písemnictví

Interní členové:

RNDr. Pavel Chvojka, entomologické oddělení PM
Michaela Voldřichová, oddělení správy, evidence a péče o sbírky HM
PhDr. Petr Mašek, oddělení zámeckých knihoven KNM
Mgr. Ludmila Škrabáková, kurátorka jihoamerické sbírky NpM
PhDr. Eva Paulová, hlavní kurátorka ČMH
RNDr. Miloš Anděra, CSc., ŘNM