Ing. Július Kudla Zkušenosti:

Ing. Július Kudla má bohaté zkušenosti, jednak z působení v oblasti zahraničního obchodu a diplomatických služeb, jednak z přímého řízení společnosti zabývajících se poskytováním finančních služeb a rovněž ze strategického řízení maloobchodních řetězců a základní výroby a prodeje specifických produktů. 

Předchozí působení:

Po vysokoškolských studiích pracoval v létech 1977 až 1993 v sektoru zahraničního obchodu a diplomacie a má téměř devítiletou zkušenost v zahraničí v oblast arabského a afrického světa. Působil ve funkcích obchodního přidělence, obchodního rady a vedoucího zastupitelského úřadu. V letech 1994-95 pracoval v útvaru zahraničně-obchodních operací Koospol Group. V létech 1995-97 působil jako místopředseda představenstva a výkonný ředitel podniku SEVT a.s. Od roku 1997 do konce ledna 2015 byl postupně od založení společnosti předsedou představenstva a generálním ředitelem Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s. Od roku 2012  se tato společnost stala organizační složkou, Euler Hermes Europe SA, se sídlem v Bruselu.   Od května 2010 do října 2013 byl jednatelem a ředitelem Euler Hermes Servis, s.r.o, Bratislava.a řídil pobočku Euler Hermes Europe SA, na Slovensku.  Dále byl místopředsedou představenstva a členem poradního výboru Rockwool ESE (Eastern and Southeastern Europe) a do ukončení činnosti podnikání v ČR, byl členem představenstva řetězce Delvita, a.s..   Byl   konzultantem skupiny DELHAIZE "THE LION" NEDERLAND BV pro střední Evropu. Rovněž byl členem dozorčí rady ŽB-Trust a prvním místopředsedou Česko-belgicko-lucemburské smíšené obchodní komor y  v České Republice. 

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

Pravidelně se zúčastňuje vybraných aktivit univerzity INSEAD ve Francii.