Sběratelství egyptských starožitností v českých zemích má tradici sahající až do dob renesančních. V průběhu dlouhého devatenáctého století, které představuje zlatý věk evropské muzejní egyptologie, se o rozšiřování egyptských sbírek v českých zemí zasloužili především jejich německy mluvící obyvatelé. Teprve po roce 1918, resp. 1922 (nezávislost Egyptského království), se iniciativa přesunula na československou diplomacii a české, resp. československé akademické instituce. Příspěvek představí fenomén sběratelství na geograficky a historicky vymezeném souboru předmětů v kontextu společensko-politického vývoje 19. a 20. století a také představí formování jediné reprezentativní sbírky egyptských starožitností v České republice, jež je uchovávána v Náprstkově muzeu.


Přednáší: PhDr. Pavel Onderka
Vstupné: zdarma