Díky současnému světovému dění se otevírají řady otázek týkající se postkolonialismu a evropské koloniální minulosti, jejichž přirozenou součástí je i způsob nazírání na vzdálené kultury a národy. Toto nazírání odborná veřejnost nazývá pojmem orientalismus. Panelová debata odborníků z akademického prostředí se bude věnovat tomuto fenoménu z pohledu českého prostředí. Hosté se pokusí zodpovědět i základní otázky – Jak moc se evropské koloniální období týká českých zemí? Je české myšlení poznamenáno koloniálním diskurzem?


Vstupné: zdarma