E. St. Vráz (1860–1932) patří k nejznámějším českým cestovatelům. Jeho původ je dodnes zahalen tajemstvím a pravé jméno také dodnes neznáme. Jeho život byl plný dobrodružství, ale také práce – napsal mnoho článků a knih, zanechal nám sbírky přírodovědné i etnografické, ale především několik tisíc negativů a diapozitivů, které jsou uloženy v Náprstkově muzeu. Vráz byl patrně prvním českým fotografem v mimoevropských zemích. První snímky pořídil v roce 1885 v  západní Africe, v dalších letech cestoval a fotografoval především v Americe a v Asii. Na fotografické desky zachycoval místní obyvatele, architekturu i přírodní scenérie. Vrázovy snímky vznikly ve své době především ke zprostředkování aktuální podoby exotických míst čtenářům cestopisů a posluchačům přednášek. Dnes, se staletým časovým odstupem, obsahují další rozměr – jsou jedinečným svědectvím o minulosti mimoevropských zemí. Výstava představuje výběr 100 autorských fotografií, které jsou v podobě kvalitních reprodukcí po jedné nebo po dvou adjustovány v rámech, kterých je celkem 91. Hlavním hlediskem při výběru bylo představit Vrázovu fotografickou činnost v celé šíři časové, místní i obsahové. Základní rozdělení výstavy je geografické. Úvodních 10 panelů je věnováno Africe. Vrázovy první snímky ze Zlatého pobřeží (dnešní Ghana) z roku 1885 doplňují fotografie z Kanárských ostrovů. 40 panelů obsahuje snímky z Ameriky. Zastoupena je Vrázova cesta rovníkovou Amerikou z let 1892–1893 i putování po velkých městech jižní Ameriky v letech 1903–1904, cesta na Kubu i do Mexika. Nechybí ani několik unikátních fotografií ze Spojených států amerických, z návštěvy indiánů kmene Hopi. Zbývajících 41 panelů je věnováno Asii. Na Borneu a na Nové Guineji Vráz fotografoval jako jeden z prvních v dosud málo známých oblastech. V Japonsku a Koreji dokumentoval architekturu a život místních obyvatel. Velkou hodnotu mají Vrázovy snímky z Číny, kterou navštívil v roce 1901 krátce po tzv. boxerském povstání.

Rozměry rámů: výška 94 cm, šířka 63,5 cm, tloušťka 3,5 cm
Počet rámů: 91
Orientace rámů: na výšku
Součástí reprodukcí jsou popisky v českém a anglickém jazyce. Rámy s reprodukcemi doplňují úvodní texty na závěsných panelech.

Další informace k výpůjčce podá ředitelka Náprstkova muzea PhDr. Eva Dittertová, eva_dittertova@nm.cz, 224 497 528.

Ke stažení

FOTOGRAFIE