Náprstkovo muzeum připravilo do konce roku pravidelné měsíční výstavky a doprovodné programy, které budou představovat zajímavé předměty a sbírky z rozsáhlého a unikátního fondu Náprstkova muzea. Mnohočetnost a různorodost je hlavní devízou muzea a návštěvníci se tak mohou těšit na výstavky zaměřené na Asii, Afriku, Ameriku a další oblasti.

Program:

  • prosinec – Počátky křesťanství v Egyptě a koptská kultura
  • leden–únor – Egyptské cesty bratří Leopolda a Bedřicha Berchtoldových
  • březen – Slečny učitelky na cestách – počátky ženské turistiky
  • duben–říjen – České průmyslové museum
  • listopad–únor – Omamné látky


POČÁTKY KŘESŤANSTVÍ V EGYPTĚ A KOPTSKÁ KULTURA

  • prosinec 2017

V rámci turbulentních společenských změn pozdního starověku byl Egypt jednou z prvních částí římské říše, kde pevně zakořenilo křesťanství. Původní staroegyptská kultura postupně vymizela, ale byla nahrazena novou koptskou kulturou, která již byla ovlivněná křesťanstvím, ale stále čerpala z místních, ale i řeckořímských vzorů a tradic. Výstava představuje reprezentativní výběr koptského umění, ale i předmětů denní potřeby, které ilustrují kontinuitu i novou realitu koptského Egypta.
 
EGYPTSKÉ CESTY BRATŘÍ LEOPOLDA A BEDŘICHA BERCHTOLDOVÝCH

  • leden–únor 2018

Berchtoldové z Uherčic patřili k nejvýznamnějším českým rodům. Několik jeho členů na konce 18. a v průběhu 19. stoletím projevovalo nemalý zájem o země Orient a Severní Afriky. Nejvýznamnějšími z nich byli bratři Leopold a Bedřich Všemír. Výstavka představí cesty bratří Berchtoldových po severní Africe a jiných částech mimoevropského světa a také jejich vědeckou činnost a vztah k Národnímu muzeu.
 
SLEČNY UČITELKY NA CESTÁCH – počátky ženské turistiky

  • březen 2018

V druhé polovině 19. století se jako první ženy bez doprovodu vydávají na cesty slečny učitelky. Členky Amerického klubu dam pod vlivem Vojty Náprstka touží poznat nové kraje, nové lidi i zvyklosti, ale jsou omezovány především společenskými normami, které osamělou cestovatelku odsuzují. Mnohé z cestovatelek své zážitky popsaly a vznikl nové fenomén - ženský cestopis.
 
ČESKÉ PRŮMYSLOVÉ MUSEUM

  • duben–říjen 2018

Výstava představí historii vzniku Českého průmyslového muzea, důvody jeho založení i proměny v Náprstkovo muzeum tak, jak ho známe dnes. Ukázány budou především technické novinky, které Vojta Náprstek přivezl ze světové výstavy v Londýně a které měly ulehčovat práci ženám v domácnosti.

OMAMNÉ LÁTKY

  • listopad 2018–únor 2019

Omamné látky provázejí lidstvo od nepaměti a v každé kultuře se setkáme s jejich užíváním. Výstava představuje výběr předmětů ze sbírek Náprstkova muzea spojených s jejich konzumací i přípravou. Z oblasti Latinské Ameriky je možné si prohlédnout předměty související s obřadním užíváním posvátných substancí, jako jsou koka, ayahuasca, tabák a další: dýmky, taštičky a ubrousky na koku, pouzdro na yopo, pomůcky nepostradatelné při ayahuascové ceremonii nebo indiánské textilie s geometrickými vzory vycházejícími z ayahuaskových vizí. Z asijské oblasti přinášíme ukázku dýmek určených ke konzumaci opia, která měla v Číně veliký dopad na společnost a vedla až k několika válečným konfliktům. V životě starých Egypťanů zase hrály důležitou roli alkoholické nápoje a pivo bylo nedílnou součástí jejich stravování. V rámci výstavy je možné si prohlédnout předměty vztahující se k jeho výrobě a konzumaci. V neposlední řadě výstavka přináší i předměty spojené s užíváním drog a alkoholu napříč Afrikou jako jsou tři antropomorfní poháry etnika Kuba, jež sloužily k pití palmového vína, keramické hlavičky dýmek etnika Mangbetu, svazek tabákových listů a tabatěrku z Tanzánie, severoafrické sáčky na tabák, dýmky Ašantů z Ghany a zvířecí roh sloužící k pití piva.

K výstavě se budou každý první čtvrtek v měsíci pořádat tematické přednášky s kurátory muzea.

Otevírací doba

Pondělí zavřeno
Úterý 10:00  -  18:00
Středa 09:00  -  18:00
Čtvrtek 10:00  -  18:00
Pátek 10:00  -  18:00
Sobota 10:00  -  18:00
Neděle 10:00  -  18:00

Změny otevírací doby

26. 3. 2019 zavřeno
27. 3. 2019 13:00  -  18:00

Vstupné

Vstupné lze zakoupit na pokladně. Prodej on-line je možný pouze na plné a rodinné vstupné.

Celá výstava

Plné 100 Kč
Snížené Snížené vstupné – platí pro:
- seniory 65+
- držitele průkazů ZTP, ISIC, ITIC
- děti 6 – 15 let
- studenty SŠ a VŠ po předložení studijního průkazu
70 Kč
Rodinné Rodinné vstupné
- vstupenka platí pro max. 5 osob

např.: dvě dospělé osoby + 1 – 3 děti (6 – 18 let)
nebo: jeden dospělý + max 4 děti (6 – 18 let)
170 Kč
Školní Školní výpravy
- organizované skupiny žáků a studentů s pedagogickým doprovodem
- organizované dětské skupiny s pedagogickým doprovodem
- až tři členové pedagogického doprovodu mají vstup zdarma

40 Kč / osoba

10% sleva ze základního vstupného pro organizovanou skupinu nad 30 osob (mimo školní výpravy) s hromadnou platbou.

Zdarma: Děti do 6 let, dětské domovy, SOS dětské vesničky, držitelé průkazek: ZTP/P a jejich doprovod, ICOM, NPÚ, Slovenské národné múzeum, Společnost NM, Benefit karta GSA – MDČR, Prague Card.

Fotografování a filmování pro nekomerční účely a bez použití blesku a stativu v ceně vstupenky.

Vstupenku je nutné uschovat po dobu celé návštěvy.

FOTOGRAFIE