Vážení návštěvníci, komentované prohlídky objektu byly pro tuto sezónu již ukončeny.

Vstupné

Celý objekt


Vstup do objektu je ZDARMA. On-line rezervace nutná. (Návštěvncká sezóna v roce 2021 byla již ukončena).

Prohlídka objektu i přilehlé zahrady je možná pouze s průvodcem v rámci komentované prohlídky nebo vzdělávacího programu pro školy.

Informace pro skupiny a školní výpravy

Prohlídka objektu i přilehlé zahrady je možná pouze s průvodcem v rámci komentované prohlídky nebo vzdělávacího programu pro školy. On-line rezervace nutná.

Pátek: 9.00–15.00 (vyhrazeno pro vzdělávací programy pro ZŠ a SŠ)
Sobota–Neděle: 10.00–17.00 (vyhrazeno pro komentované prohlídky pro veřejnost)

Lektorované vzdělávací programy pro školy

Lektorované vzdělávací programy pro školy jsou poskytované pouze v českém jazyce.
Maximální počet žáků/studentů na lektorovaném programu pro školy je 30 osob + pedagogický doprovod (max. 3 osoby)
(objednávky přes rezervační systém 7 dní předem).

Případné dotazy směřujte na e-mail: benesovavila@nm.cz, tel. průvodce: 776 197 628  (pátek–neděle, 10.00–15.00h), tel. produkční: 224 497 117 (pondělí–pátek, 8.00–16.30h).

Kompletní přehled naleznete na našem webu v sekci Pro školy.

Informace o komentovaných prohlídkách pro veřejnost

Jak je možné sídlo premiérů České republiky dnes navštívit? Prostřednictvím komentované prohlídky v areálu Benešovy vily i jí samotné, pochopíte její roli v životě manželů Benešových a symbolickou hodnotu, kterou s sebou nese od svého postavení až do současnosti.
 
Komentované prohlídky pro veřejnost jsou poskytované pouze v českém jazyce.
 
Maximální počet návštěvníků ve skupině je 15 osob (objednávky přes rezervační systém nejpozději 30 minut před prohlídkou).

O vile Hany a Edvarda Benešových

Vila Hany a Edvarda Benešových byla postavena mezi léty 1930 a 1931 dle návrhu architekta Petra Kropáčka. Během druhé světové války sloužila jako vojenská škola a poté internát pro těhotné ženy. Díky tomu nebyla budova za války poničena. Po návratu manželů Benešových z exilu došlo v letech 1945 až 1948 k její renovaci a drobným stavebním úpravám. Po smrti Hany Benešové převzal v roce 1975 nemovitost Okresní národní výbor v Táboře a následně byl dům smluvně převeden do majetku Úřadu předsednictva vlády ČSSR. Ten zadal Projektovému ústavu výstavby hl. m. Prahy rekonstrukci objektu, která dispozici rodinné vily změnila v rezidenci vlády. Poslední významná rekonstrukce proběhla mezi léty 2006 a 2009.
 
Kolem vily se na rozloze 11 hektarů rozkládá i zahrada, jež je upravena v anglickém stylu. Jejím autorem je Otokar Fierlinger. Hana Benešová si zde založila alpinium – skalku, kterou návštěvníci mohou obdivovat i dnes. V parku jsou rozmístěny plastiky a keramické vázy, jež umocňují rozmanitost rozličných zákoutí zahrady. Také se zde nachází tzv. Čapkova studánka pojmenovaná po Karlu Čapkovi, který poradil Edvardu Benešovi, jak vyřešit problém s podmáčeným místem u přepadu vody z bazénu. V zahradě pod vilou v místě zvaném Kazatelna, kde dle pověsti k věřícím promlouval Jan Hus, je hrobka druhého československého prezidenta E. Beneše.

​Poblíž hrobky manželů Benešových se nachází Památník dr. Edvarda Beneše s renovovanou expozicí z roku 2018.

Více o historii vily Hany a Edvarda Benešových 

 

Není bezbariérový přístup

Vila se nachází v terénu a vedou k ní schody.

Obchod

Nachází se v sousedním Památníku Edvarda Beneše.