Zvláštní pozornost je věnována politickým procesům a Miladě Horákové. Žáci analyzují její dopis psaný z pankrácké věznice před popravou. Program probíhá v expozici a kolumbáriu Památníku a žáci mají k dispozici pracovní listy. Po skončení programu si skupina může prohlédnout celý objekt Národního památníku na Vítkově včetně vyhlídky (v ceně vstupenky).

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět, Dějepis, Výchova k občanství
Klíčová slova: Klíčová slova: totalita, kult osobnosti, politické procesy, komunistická propaganda, korespondence Milady Horákové
Výstupy – žák: rozumí pojmům totalita, komunismus a politické procesy a přemýšlí o nich
Cena: 90 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: edukacehm@nm.cz