Děti do pohádky vstupují svým zpěvem a po jejím skončení si znovu připomenou, s jakými hudebními nástroji se v příběhu setkaly. Programem, kde nechybí ani praktické ukázky hry na jednotlivé nástroje, provádí lektor Pavel Macků. 

UVOLNĚNÝ TERMÍN - 14. 6. V 9:00

 Kapacita do konce školního roku naplněna, další termíny od září 2019.

 
Určeno pro: děti z MŠ a 1. stupně ZŠ 
Trvání: cca 60 min
Vzdělávací obor: Hudební výchova, Člověk a jeho svět, Dějepis 
Klíčová slova: hudební nástroje, zpěv, pohádka, Pavel Macků
Výstupy – žák: zná nejznámější hudební nástroje a má představu o jejich vývoji
Cena: MŠ 60 Kč/žák; ZŠ a SŠ 90 Kč/žák., pedagogický doprovod zdarma 
Počet žáků: max. 50 žáků 
Objednávky: cmh@nm.cz, tel.: 257 257 738