Program k expozici Bedřich Smetana (1824–1884)

Program je zaměřený na klavírní skladby tohoto autora, kombinuje prohlídku expozice a aktivní poslech klavírních skladeb. Děti jsou vedeny k vlastnímu vystižení nálady a charakteru vybraných programních skladeb.

Cílenost: ZŠ (od 4. třídy), SŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Hudební výchova, Dějepis, Člověk a jeho svět
Klíčová slova: Bedřich Smetana, Libuše, Má vlast, Národní divadlo
Výstupy – žák: zná nejznámější Smetanova díla, je schopen hudbu vnímat adekvátně jejímu obsahovému tématu
Cena: 90 Kč, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: Alena Reichová, email: alena_reichova@nm.cz, tel.: 222 220 082