Lektorovaný program žáky seznámí s nejvýznamnějšími uměleckými slohy v českých zemích od středověku až po 19. století. Žáci se naučí rozpoznávat základní architektonické prvky jednotlivých slohů a zároveň jejich charakteristické stavby. Program se odehrává v jedinečné expozici Lapidária Národního muzea a je veden jako strategická hra.

Je možné se objednat pouze na středu (květen–červen, září říjen) od 10.30 nebo 12 hod.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Umění a kultura, Člověk a společnost
Klíčová slova: románský sloh, gotický sloh, renesance, baroko, klasicismus, historismy
Výstupy – žák: dokáže rozpoznat znaky jednotlivých slohů, určit jejich chronologické pořadí a popsat základní charakteristické stavby
Cena: 90 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: edukacehm@nm.cz