Žáci se naučí rozpoznávat základní architektonické prvky jednot­livých slohů a zároveň jejich charakteristické stavby. Program se odehrává v jedinečné expozici Lapidária Národního muzea a je veden jako strategická hra.

Cílenost: 2. stupeň ZŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Umění a kultura, Člověk a společnost
Klíčová slova: románský sloh, gotický sloh, renesance, baroko, klasicismus, historismy
Výstupy – žák: dokáže roz­poznat znaky jednotlivých slohů, určit jejich chronologické pořadí a popsat základní charakteristické stavby
Cena: 80 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: edukacehm@nm.cz, tel.: 224 497 327, 725 773 909
Je možné se objednat pouze na středu (květen–červen, září–říjen) od 10.30 nebo 12 hod.

Pozvánka na výstavy v Historické budově