Lektor seznámí žáky s tématem divadelních cedulí, které zvaly obecenstvo na konkrétní divadelní představení. Co ale vzniku inscenace předchází? Žáci společně s lektorem nahlédnou na divadelní tvorbu z perspektivy různých profesí. Seznámí se také s významnými scénami, soubory a osobnostmi našeho divadelního světa. Na program ve výstavě navazuje workshop.

Objednávky: online rezervace níže na stránce

Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

Cílová skupina: 3.– 5. třída ZŠ

Klíčová slova: divadlo, divadelní cedule, umění, kultura, historie

Výstupy žák: na základě aktivizujících prvků se seznámí s tím, jak vzniká divadelní inscenace a s významnými osobnostmi našeho divadelního světa; učí se spolupracovat ve skupině


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma