Co je to divadlo a proč do něj chodíme? Jaké příběhy může vyprávět? Lektorovaný program přiblíží nejmenším návštěvníkům okouzlující svět divadla. Pomyslně nahlédnou i za oponu a zjistí, že divadelnímu představení předchází usilovná práce lidí nejrůznějších povolání. Seznámí se také s loutkovým divadlem a v navazujícím workshopu si pod lektorským vedením loutkové divadlo i zahrají.

Objednávky: online rezervace níže na stránce

Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

Cílová skupina: MŠ a 1.–2. třída ZŠ

Klíčová slova: divadlo, loutkové divadlo, umění, kultura, poznání, hra

Výstupy žák: na základě aktivizujících prvků se seznámí s tím, co je to divadlo a kdo se podílí na divadelní tvorbě; učí se spolupracovat ve skupině


Cílová skupina
Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
MŠ 500 Kč/třída, ZŠ 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma