Středním školám nabízíme aktuální vzdělávací program zaměřený na orientaci studentů ve světě informací a jejich kritické hodnocení a vnímání.

Projekt Fakescape, jehož autorem je studentská organizace Fakescape, učí studenty středních škol kriticky přemýšlet o informacích, které denně čtou a sdílí na sociálních sítích. Projekt „Fakescape – unikni fake news“ je moderní formou pojatá hra vystavená na principech šifrovačky a únikovky. Rozvíjí kritické myšlení a schopnost odhalovat, co je pravda a co fake news. Ve skupinách po 4–6 se hráči stanou novináři a přenesou se v čase do roku 2028. Jejich úkolem bude odhalit padoucha – kandidáta na prezidenta, který nejvíce používá dezinformace ve formě cílených fake news. Cílem hry je odhalit kandidáta, v co nejkratším čase a porazit ostatní skupiny – „konkurenční redakce“. Na hru naváže reflexe jednotlivých úkolů, v níž se zaměříme i na konkrétní případy zneužívání  fake news a na to, jak se nenechat napálit.

Ve spolupráci s profesní asociací Unie vydavatelů realizuje program studentská organizace Fakescape z Masarykovy univerzity v Brně.
 
Výukový program je zdarma, účast na něm je podmíněna rezervací termínu a zakoupením studentské vstupenky do Historické budovy Národního muzea v Praze v den konání programu. Vstupné do muzea činí 40 Kč/osoba, 3 osoby pedagogického doprovodu jsou zdarma. Cena vstupného zahrnuje návštěvu výstavy Labyrint informací a ráj tisku před vzdělávacím programem a opravňuje ke vstupu do dalších prostor a výstav v objektu (s výjimkou prohlídky kupole Národního muzea). 
 
PROBÍHÁ V ROCE 2020 V TERMÍNECH: 14. 2 ., 21. 2., 26. 2., 28. 2., 3. 3., 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4., 17. 4., 24. 4.
Objednávky: online rezervace na stránce níže
Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: +420 224 497 443
 

Klíčová slova: fake news, mediální gramotnost, dezinformace, volby, prezident

Výstupy žák: rozpozná manipulaci na internetu, dokáže ověřovat informace a naučí se rozpoznávat fake news


Cílová skupina
Střední škola

Délka
45 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
40 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma