Práce s textilem a dalšími textilními materiály byla ženám vlastní prakticky odjakživa, ne vždy ale byla tato práce považována za dostatečně uměleckou; mnohem častěji byla ženská textilní tvorba brána jako laická a svým způsobem nedokonalá. Na této dílně se seznámíme s důvody, proč tomu tak bylo, jaký je rozdíl mezi uměleckou a řemeslnou textilní tvorbou a proč se feministky a feministé rozhodli využívat právě tuto techniku. Zároveň se naučíme základní vyšívací stehy a zkusíme si stvořit vlastní drobnou výšivku. Dílna se tematicky vztahuje k výstavě Vlastním hlasem, lze ji objednat samostatně nebo v kombinaci s komentovanou prohlídkou výstavy.

Cílenost: 8. a 9. třída ZŠ, SŠ
Délka: 60 min
Vzdělávací obor: Osobnostní a sociální výchova, Člověk a společnost, Umění a kultura
Výstupy – žák: seznámí se s podstatou tzv. feministické výšivky, zná její historické pozadí a širší souvislosti, uvědomuje si důvody její tvorby v současné společnosti
Cena: 90 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: jana_novakova@nm.cz