Přijďte si užít šamanský rej!

Pustíme se do zaříkávání, vyvolávání deště, bubnování, šamanského křepčení a pokusíme se  vnímat svoje pocity i tělo a zažít zklidnění za pomoci relaxačních technik.  
Program nabízí možnost  intenzivněji prožívat a vnímat hudbu, pocity  i své tělo, a to za pomoci her, vyťukávání vlastního tepu i dechu a  hrou na Orffovy nástroje. 
Program probíhá v učebně.

Kapacita do konce školního roku naplněna, další termíny od září 2019.

Cílenost: MŠ, 1. stupeň ZŠ
Délka: 60 min
Vzdělávací obor: Dítě a svět, Hudební výchova, Člověk a jeho svět
Klíčová slova: zpěv, rytmus, šaman, tanec, perkuse, relaxace,  vnímání
Výstupy – žák: se učí vnímat sám sebe, pohybově a výrazově reaguje na hudbu a získává zkušenosti s novou dimenzí prožívání
Cena: MŠ 60 Kč/žák; ZŠ a SŠ 90 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: do 30 žáků
Objednávky: cmh@nm.cz, tel.: 257 257 738