Interaktivní vzdělávací program přenese žáky do světa Keltů. Prozkoumají způsob, jakým se Keltové oblékali, co jedli, jak bydleli, a jejich vztah k přírodě. Zamyslí se nad tím, jaké činnosti zastávali muži a které vykonávaly ženy, a porovnají, zda se to liší nebo podobá životu v současnosti. Prohlédnou si a budou diskutovat o nejzajímavější keltských nálezech z území České republiky a také o předmětech, které se sem dostávaly z nejrůznějších koutů Evropy. K tomuto 60 minutovému vzdělávacímu programu, který probíhá ve výstavě, je možné objednat i 30 minutový workshop v edukační místnosti, kde žáci proniknou do tajů archeologické vědy.


Cílová skupina: 2.–5. třída ZŠ
Délka: 60 min/90 min s archeologickým workshopem
Objednávky: na rezervace.nm.cz
Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

Výstupy žák: si uvědomuje rozdíly a podobnosti mezi světem Keltů a dnešním životem, jaký byl vztah tehdejších lidí k přírodě a jaké činnosti tehdy zastávali jednotliví členové domácnosti. Je seznámen s uměním a řemesly starých Keltů a kontakty mezi střední Evropou a Středomořím v době železné. Chápe důležitost záchrany archeologických kulturních památek.


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ

Délka
60 minut, 90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
70 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma