Tématem vzdělávacího programu je kultura a život Keltů. Žáci se interaktivní formou blíže seznámí s podobou jejich života v době halštatské a laténské. Poznají jeho různé aspekty jako například oblast stravování, odívání, pohřbívání, bydlení, umění či řemesel. Zamyslí se nad odkazem Keltů a nad tím, co s nimi máme společného. Prohlédnou si a budou diskutovat o nejzajímavějších keltských lokalitách a nálezech z území České republiky, ale i o předmětech, které se sem dostávaly z nejrůznějších koutů Evropy. K tomuto 60 minutovému vzdělávacímu programu, který probíhá ve výstavě Keltové, je možné objednat i 30 minutový workshop v edukační místnosti, kde žáci proniknou do tajů archeologické vědy.


Délka: 60 min/90 min s archeologickým workshopem
Objednávky: na rezervace.nm.cz
Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

Výstupy žák: je schopen chronologicky zařadit dobu halštatskou a laténskou, má představu o podobě života v době železné. Uvědomuje si rozdíly a podobnosti mezi světem Keltů a dnešním životem, jaký byl vztah tehdejších lidí k přírodnímu prostředí a jaké činnosti tehdy zastávali jednotliví členové domácnosti. Pozná vybrané keltské lokality a nálezy. Je seznámen s uměním a řemesly starých Keltů a kontakty mezi střední Evropou a Středomořím v době železné. Ví, co je náplní práce archeologa, jak získáváme poznatky o minulých


Cílová skupina
Střední škola

Délka
60 minut, 90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
70 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma