V rámci komentované prohlídky žáci navštíví slavnostní sál, kapli padlých, hrob neznámého vojína i mauzoleum Klementa Gottwalda. Odhalí tak, proč byl „Památník“ vybudován, jak se jeho význam v různých dobách měnil a dokáží zasadit příběh této stavby do širšího kontextu československých dějin.

Žáci mají možnost prohlédnout si současně expozici věnující se dějinám 20. století v Československu Křižovatky české a československé státnosti a vystoupat na vyhlídku nabízející netradiční pohled na Prahu a přilehlé čtvrtě Žižkov a Karlín.

Pro koho je program určen: 9. třída ZŠ a SŠ 
Trvání: 100–120 min
Cena: 80 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma 
Počet žáků: max. 35 žáků 
Objednávky: edukacehm@nm.cz, tel.: 224 497 327, 725 773 909

Pozvánka na výstavy v Historické budově