Žáci v rámci skupinové práce přímo v expozici zkoumají vybrané sbírkové předměty, procházejí po časové ose československých dějin 20. století a seznamují se s významnými událostmi. Program probíhá v expozici a je doplněn pracovními listy, které slouží nejen k přímé práci v muzeu s lektorem, ale nabízejí také přípravné a závěrečné aktivity přímo do výuky. Po skončení programu si skupina může prohlédnout celý objekt Národního památníku na Vítkově včetně vyhlídky (v ceně vstupenky).

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět, Dějepis, Výchova k občanství, Český jazyk
Klíčová slova: první republika, mnichovská dohoda, komunismus, pražské jaro, sametová revoluce
Výstupy – žák: orientuje se na časové ose dějin 20. století; na základě metody objektového učení zkoumá sbírkový předmět a odhaluje jeho příběh a kontext doby, se kterou předmět souvisí; žák se orientuje v prostoru a umisťuje předměty do slepé mapy
Cena: 90 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: edukacehm@nm.cz