Vznik Československa před téměř sto lety znamenal zásadní přelom v českých dějinách. Po stal­etích jsme měli znovu vlastní stát. Kdo se o jeho vznik především zasloužil? Kdo byli legionáři a jaké byly jejich osudy? A jak tento stát vypadal? Program seznámí žáky s okolnostmi vzniku ČSR, přiblíží roli legií a interaktivní formou představí základní podobu První republiky a vybrané osobnosti této doby. Žáci pracují ve skupinách v prostorách Národního památníku na Vítkově s pracovními listy a se sbírkovými předměty vztahujícími se k období První republiky.

 
Cílenost: 9. třída ZŠ, SŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět, Dějepis, Výchova k občan­ství
Klíčová slova: První republika, legionáři, první světová válka, T. G. Masaryk
Výstupy – žák: se orien­tuje v problematice činnosti československých legií, vzniku a podobě První republiky; využívá sbírkových předmětů k poznání dějin 20. století a interpretuje jejich výpověď
Cena: 80 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: edukacehm@nm.cz, tel.: 224 497 327, 725 773 909

Pozvánka na výstavy v Historické budově