Program seznámí žáky s okolnostmi vzniku ČSR, přiblíží roli legií a interaktivní formou představí základní podobu první republiky a vybrané osobnosti této doby. Žáci pracují ve skupinách v prostorách Národního památníku na Vítkově s pracovními listy a se sbírkovými předměty vztahujícími se k období první republiky. Po skončení programu si skupina může prohlédnout celý objekt Národního památníku na Vítkově včetně vyhlídky (v ceně vstupenky).

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět, Dějepis, Výchova k občanství
Klíčová slova: první republika, legionáři, první světová válka, T. G. Masaryk
Výstupy – žák: se orientuje v problematice činnosti československých legií a vzniku a podobě první republiky; využívá sbírkových předmětů k poznání dějin 20. století a interpretuje jejich výpověď
Cena: 90 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: edukacehm@nm.cz