Putování Jižní Amerikou

Náprstkovo muzeum Vás zve na prohlídku druhé poloviny výstavy Indiáni, na které křížem krážem projdeme Jižní Amerikou. Prohlídku začneme v oblasti deštných pralesů a dostaneme se tak do Patagonie, odkud opět zamíříme na sever a prohlídku zakončíme na samotných vrcholcích And. Studenti si vyzkouší, jaké je to být objevitelem a odkrývat dosud nepoznaná tajemství neznámého kontinentu, seznámí se s běžným životem jihoamerických Indiánů, jejich rituály i pohřebními zvyky. Na závěr prozkoumáme pozůstatky kdysi mocné říše starobylých Inků. Výklad je vždy přizpůsoben věku návštěvníků. Program je doplněn o výtvarnou část, během které se studenti naučí základy jedné z nejstarších technik tkaní a budou si moci utkat vlněný náramek nebo náhrdelník. Potřebovat budou pouze šikovné prsty a trochu trpělivosti.
 
Rezervaci programu je třeba vždy potvrdit i písemně e-mailem, pouhá telefonická rezervace nestačí. Bez písemného potvrzení nebude na rezervaci brán zřetel. 
 
Cílenost: 1. a 2. stupeň ZŠ
Délka: 1,5 hod.
Vzdělávací obor: Člověk ve společnosti, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět
Výstupy – žák: se seznámí s přírodním prostředím v různých oblastech Jižní Ameriky, s různorodostí místních etnik, má představu o běžném životě vybraných kmenů a uvědomuje si rozdíly
Cena: 60 Kč/žák (MŠ),  90 Kč/žák (ZŠ, SŠ), pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: Jana Michaličová Nováková, jana_novakova@nm.cz, tel.: 224 497 511


Indiánské dobrodružství – Jižní Amerika

Navštivte s dětmi na krátkou chvíli exotické oblasti Jižní Ameriky, kam se budeme moci podívat díky druhé polovině výstavy Indiáni. Postupně si spolu projdeme výstavou, popovídáme si o místních kulturách i přírodě, prohlédneme si pro nás netradiční předměty a děti si navíc vyzkouší, jaké nástrahy čekají cestovatele v deštném pralese nebo na vrcholcích And – ve výstavě na ně budou čekat ukryté úkoly, jejichž splnění je dovede k zasloužené drobné odměně na památku.  
Lektorovaný program je určen pro děti z mateřských škol a mladší žáky 1. stupně ZŠ. 
 
Rezervaci programu je třeba vždy potvrdit i písemně e-mailem, pouhá telefonická rezervace nestačí. Bez písemného potvrzení nebude na rezervaci brán zřetel. 
 
Cílenost: MŠ, 1. stupeň ZŠ
Délka: 1 hod.
Vzdělávací obor: Multikulturní výchova, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost
Výstupy – žák: Žák se seznámí se základními rysy místních domorodých kultur a okolní přírody, uvědomuje si rozdílné nebo podobné jevy vůči evropské kultuře
Cena: 60 Kč/žák (MŠ),  90 Kč/žák (ZŠ, SŠ), pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: Jana Michaličová Nováková, jana_novakova@nm.cz, tel.: 224 497 511


Kultury Jižní Ameriky

Jižní Amerika poskytuje velmi pestré přírodní prostředí, ve kterém se vyvinuly kultury perfektně přizpůsobené tomu, co okolní příroda nabízela. Během prohlídky této části výstavy Indiáni se budeme moci s těmito kulturami seznámit prostřednictvím jejich hmotné kultury, ujasnit si základní rozdíly mezi nimi a ukázat si, čeho všeho dokázaly místní civilizace dosáhnout. Studenti si také vyzkouší debatu na vybrané téma z okruhu problematiky vztahů domorodých Indiánů a Evropanů.
Lektorovaný program je určen zejména pro studenty SŠ, případně starší žáky 2. ročníku ZŠ.
 
Rezervaci programu je třeba vždy potvrdit i písemně e-mailem, pouhá telefonická rezervace nestačí. Bez písemného potvrzení nebude na rezervaci brán zřetel. 
 
Cílenost: SŠ, 2. stupeň ZŠ
Délka: 1–1,5 hod.
Vzdělávací obor: Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Výstupy – student: Zná základní rysy jihoamerických kultur a civilizací, uvědomuje si problematiku osidlování Ameriky a dopady na evropské společnosti
Cena: 60 Kč/žák (MŠ),  90 Kč/žák (ZŠ, SŠ), pedagogický doprovod zdarma
Počet studentů: max. 30 studentů
Objednávky: Jana Michaličová Nováková, jana_novakova@nm.cz, tel.: 224 497 511