Příběh Benešovy vily

Interaktivní edukační program realizovaný v areálu Benešovy vily v Sezimově Ústí, jehož prostřednictvím se žáci seznámí s životem Edvarda a Hany Benešových a s historií československého státu od jeho zformování až po jeho těžké chvíle, které jsou s jejich životem spjaty. Žáci se zajímavou a jim srozumitelnou formou seznámí s osobním i veřejným životem manželů Benešových a tím, jak se do jejich života promítly významné historické události.
 
Program probíhá v areálu Vily Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí, žáci mají k dispozici pracovní listy.
 
Cílenost: 3.–5. třída ZŠ
Délka: 60–90 min
Návaznost na RVP:  Vzdělávací oblast a obor Člověk a jeho svět, tematický okruh Lidé a čas
Průřezové téma: Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova
Klíčová slova: Benešova vila, Sezimovo Ústí, Edvard Beneš, Hana Benešová, Československá republika
Výstupy – žák: Kriticky hodnotí obdržené informace a interpretuje je; chápe roli příběhů pro národní společenství
Cena: zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: rezervaci lze provést pouze prostřednictvím rezervačního systému nejpozději 7 dní předem. Případné dotazy směřujte na e-mail: benesovavila@nm.cz, tel.: 776 197 628. 


Tiché svědectví Benešovy vily

Interaktivní edukační program realizovaný v areálu Benešovy vily v Sezimově Ústí, jehož prostřednictvím se žáci seznámí s osobním i veřejným životem manželů Benešových a tím, jak se do jejich života promítly významné historické události. Na konkrétních příkladech z dějin našeho státu (1915–1948) žáci pochopí, jakou roli může sehrát jedinec v historii.
 
Program probíhá v areálu Vily Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí, žáci mají k dispozici pracovní listy.
 
Cílenost: 9. třída ZŠ
Délka: 90 min
Návaznost na RVP: Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, vzdělávací obor Dějepis, Výchova k občanství; Průřezové téma Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova
Klíčová slova: Benešova vila, Sezimovo Ústí, Edvard Beneš, Hana Benešová, Československá republika
Výstupy – žák: Kriticky hodnotí obdržené informace a interpretuje je; chápe roli příběhů pro národní společenství
Cena: zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: rezervaci lze provést pouze prostřednictvím rezervačního systému nejpozději 7 dní předem. Případné dotazy směřujte na e-mail: benesovavila@nm.cz, tel.: 776 197 628.


Druhý život Benešovy vily

Interaktivní edukační program realizovaný v areálu Benešovy vily v Sezimově Ústí, jehož prostřednictvím se žáci seznámí s životem Edvarda a Hany Benešových a s historií československého státu od jeho zformování až po jeho těžké chvíle, které jsou s jejich životem spjaty. Žáci se zajímavou a jim srozumitelnou formou seznámí s osobním i veřejným životem manželů Benešových a tím, jak se do jejich života promítly významné historické události. Pozornost bude věnována osudu vily po roce 1948, na jehož pozadí budou žáci diskutovat roli národních autorit v kontextu totalitního Československa (1948–1989).
 
Program probíhá v areálu Vily Hany a Edvarda Benešových vily v Sezimově Ústí, žáci mají k dispozici pracovní listy.
 
Cílenost: 1.–4. ročník SŠ, a tomu odpovídající ročníky víceletých gymnázií
Délka: 90 min
Návaznost na RVP: Vzdělávací oblast Člověk a společnost, vzdělávací obor Dějepis, Občanský a společenskovědní základ; Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova
Klíčová slova: Benešova vila, Sezimovo Ústí, Edvard Beneš, Hana Benešová, Československá republika
Výstupy – žák: Kriticky hodnotí obdržené informace a interpretuje je; chápe roli příběhů pro národní společenství
Cena: zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: rezervaci lze provést pouze prostřednictvím rezervačního systému nejpozději 7 dní předem. Případné dotazy směřujte na e-mail: benesovavila@nm.cz, tel.: 776 197 628.
 

 

 


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, Střední škola