Lektor žákům přiblíží historické události, které vedly k odchodu československých letců z Protektorátu Čechy a Morava a ze Slovenské republiky a k jejich zapojení do protinacistického odboje. V rámci samostatné práce zjišťují žáci informace ke konkrétním osobnostem, které za druhé světové války působily v Královském letectvu Velké Británie. Seznámí se tak blíže s piloty Františkem Fajtlem, Josefem Bryksem, Vladimírem Nedvědem, Miroslavem Liškutínem nebo Otmarem Kučerou a prohlédnou si jejich osobní předměty. Prostor je věnován i událostem poválečným a tématům perzekuce či druhého odchodu do exilu po komunistickém převratu v roce 1948.   


Objednávky: online rezervace níže na stránce

Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

Cílová skupina: žáci 8.–9 tříd ZŠ a SŠ

Klíčová slova: Československo, druhá světová válka, zahraniční odboj, příslušníci RAF, československé perutě, totalita, perzekuce, osobní příběhy

Výstupy žák: Na základě porovnání výsledků samostatných prací a v kontaktu s dobovými exponáty je schopen vytvořit si představu o působení československých letců v RAF. Seznámí se s různými osudy československých letců během druhé světové války i po ní.


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
ZŠ 900 Kč/třída, SŠ 40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma