Lektorovaný program má za cíl přiblížit na první pohled nepřístupný svět genetického výzkumu. V úvodní části si žáci zopakují základní informace o DNA, genetice a dědičnosti. V druhé části se seznámí s příklady využití genetiky při zoologickém výzkumu v Národním muzeu. Jedná se o objevy nových druhů, napravování starých přírodovědných omylů i odhalování nekalých praktik dnešních obchodníků.


Objednávky: online rezervace níže na stránce

Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

Klíčová slova: DNA, genetika, objevy, evoluce, konvergence

Výstupy žák: popíše strukturu molekuly DNA; rozumí pojmům dědičnost a mutace; chápe rozdíl mezi porovnáváním vnějších znaků organismů a porovnáváním stavby jejich DNA


Cílová skupina
Střední škola

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
70 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma