Program je zaměřený na příčiny a průběh sametové revoluce v roce 1989 i dění bezprostředně následující. Žáci využívají sbírkových předmětů. Program probíhá v expozici a žáci mají k dispozici pracovní listy. Po ukončení programu si skupina může prohlédnout celý objekt Národního památníku na Vítkově včetně vyhlídky (v ceně vstupenky).

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět, Dějepis, Výchova k občanství
Klíčová slova: normalizace, disent, Charta 77, sametová revoluce, vznik ČR
Výstupy – žák: prostřednictvím sbírkových předmětů NM se žák seznamuje s událostmi spojenými s pádem komunistického režimu v Československu a promýšlí jejich příčiny, souvislosti a důsledky
Cena: 90 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: edukacehm@nm.cz