Lektorovaný program má za cíl přiblížit na první pohled nepřístupný svět genetického výzkumu. V úvodní části se žáci díky názorným exponátům a srozumitelnému výkladu průvodce dozvědí základní informace o DNA, genetice a dědičnosti. V druhé části nahlédnou do molekulárně genetické laboratoře a seznámí se s praktickým využitím genetiky při zoologickém bádání v Národním muzeu, ale i v každodenním životě nás všech. K lektorovanému programu je k dispozici pracovní list.


Objednávky: online rezervace níže na stránce

Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

Klíčová slova: DNA, genetika, dědičnost, objevy

Výstupy žák: dokáže říct, kde je se DNA v těle nachází; popíše tvar molekuly DNA; uvede příklady dědičných znaků


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
70 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma