Vybrat si můžete z těchto dvou programů:

Gotika na vlastní kůži

Baroko na vlastní kůži


Konkrétní nabízený rámec: 

  • sledování odrazu slohového estetického cítění v architektuře,
  • obeznámení s dobovým písmem a vlastní písařská a výtvarná zkušenost,
  • představení slohově určujících prvků v hudbě a nácvik dobové skladby,
  • expresivní cvičení „socha - sochař“ pro vystižení emočních východisek slohu,
  • nácvik a provedení dobového tance.


Pro studenty pedagogiky a uměleckých oborů mohou být na závěr uplatněné polyestetické principy blíže představeny a případně bude otevřena diskuse.   

Termíny flexibilní, dle vytíženosti.

Vzdělávací oblast: Hudební výchova, Člověk a jeho svět

Klíčová slova: vnímání, exprese, tanec, zpěv (i vícehlasý), perkuse, architektura

Výstupy žák: kultivuje své estetické vnímání, pohybově a výrazově reaguje na umělecké podněty; zažívá radost z vlastní hudební produkce a tance

Objednávky: V tuto chvíli pouze na emailu cmh@nm.cz. Uvádějte prosím název programu, preferovaný termín, školu, věk a počet žáků.


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
90 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma