Program k expozici Bedřich Smetana (1824–1884).

Jak je možné hudbou vyjádřit charakter postav? Umí hudba vyjádřit nejen lidské vlasnosti a pocity, ale třeba i zvíře?  Jaký význam měla opera Libuše v dějinách Národního divadla a našeho státu? Během programu vás seznámíme nejen s operou Libuše, ale i s osobností Bedřicha Smetany.
 
Cílenost: 4.–6. třídy ZŠ
Délka: 150 minut
Vzdělávací obor: Hudební výchova, Dějepis, Člověk a jeho svět
Klíčová slova: Bedřich Smetana, Libuše, Má vlast, Národní divadlo
Výstupy – žák: zná ne­jznámější Smetanova díla i pověst o Libuši, je schopen hudbu vnímat adekvátně jejímu obsahovému tématu
Cena: 90 Kč, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: Alena Reichová, email: alena_reichova@nm.cz, tel.: 222 220 082