Program žáky provede událostmi roku 1968 a seznámí je s osudem Jana Palacha. Žáci při práci využijí repliky dobových plakátů, tiskovin a vládních dokumentů a také poslech hudby, která na srpnové události roku 1968 přímo reagovala. Program probíhá v expozici a žáci mají k dispozici pracovní listy. Po ukončení programu si skupina může prohlédnout celý objekt Národního památníku na Vítkově včetně vyhlídky (v ceně vstupenky).

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět, Dějepis, Výchova k občanství
Klíčová slova: pražské jaro, srpnová okupace, protestsong, Jan Palach, Akční program, Dva tisíce slov
Výstupy – žák: zná motivy a důsledky událostí roku 1968; interpretuje texty protestsongu
Cena: 90 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma
Počet žáků: max. 25 žáků
Objednávky: edukacehm@nm.cz