Program k expozici Křižovatky české a československé státnosti

Demokratizační změny, svoboda slova, Dva tisíce slov, důvěra v politiku A. Dubčeka. To vše bylo zastaveno srpnovou okupací roku 1968. Reakce společnosti byly různé. Program studenty pro­vede událostmi roku 1968 a seznámí je s osudem Jana Palacha. Studenti při práci využijí rep­liky dobových plakátů, tiskovin a vládních dokumentů a také poslech hudby, která na srpnové události roku 1968 přímo reagovala. Program probíhá v expozici a žáci mají k dispozici pracovní listy.
 
Cílenost: 9. třída ZŠ, SŠ
Délka: 90 min
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět, Dějepis, Výchova k občanství
Klíčová slova: pražské jaro, srpnová okupace, protestsong, Jan Palach, Akční program, Dva tisíce slov
Výstupy – žák: zná motivy a důsledky událostí roku 1968, interpretuje texty protestsongu
Cena: 80 Kč / žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 20 žáků
Objednávky: edukacehm@nm.cz, tel.: 224 497 327, 725 773 909

Pozvánka na výstavy v Historické budově