Lektor seznámí žáky s okolnostmi, které přiměly mnohé naše letce, aby opustili Československo a v řadách Královského letectva Velké Británie bojovali proti nacistickému Německu. O jejich působení během druhé světové války, nebezpečí, kterému museli čelit jako letci stíhacích či bombardovacích perutí, se žáci hravou formou dozvědí i prostřednictvím samostatné práce. Rozděleni budou do jednotlivých československých perutí RAF. Pod lektorským vedením budou dohledávat zajímavé informace o své peruti a jejích příslušnících a sdílet je s ostatními. Lektor jim přiblíží osudy konkrétních osobností a ukáže jim autentické osobní předměty.


Objednávky: online rezervace níže na stránce

Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

Cílová skupina: 4.–5. třída ZŠ
      

Klíčová slova: Československo, druhá světová válka, příslušníci RAF, československé perutě, osobní příběhy

Výstupy žák: seznámí se s příběhy československých letců RAF, kteří bojovali za osvobození Československa, a uvědomí si jejich rozdíly i podobnosti.


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma