A co vás u nás čeká?

Historie Náprstkova muzea a osobnost Vojty Náprstka
lektorovaný program 
10.00–11.00 hod. 
Na začátku programu se dozvíte, kdo to byl Vojta Náprstek, jak vzniklo muzeum, proč se bří­za na nádvoří jmenuje Pepička, že se dříve v budově muzea vyrábělo pivo a kořalka a další zajímavosti. Žákům budou představena zajímavá zákoutí muzea a jeho nádvoří společně s okolím muzea. Součástí programu je práce ve skupinách a vyplňování připravených pracovních listů na základě nabytých znalostí.

Strašidla a duchové z domu U Halánků a okolí 
výtvarně dramatický program 
11.00–12.00 hod. 
V této zábavné a také trochu strašidelné části programu se zaměříme na poznávání strašidel, duchů, legend a mýtů z mimoevropských oblastí i uliček staré Prahy v okolí Náprstkova muzea formou přímého prožitku. Žáci zde budou mít za úkol ve skupinách přidělený příběh výtvarně a dramaticky zpracovat a prezentovat ho ostatním.

Pauza na oběd
12.00–13.00 hod.

Vybraný lektorovaný program k probíhajícím výstavám 
13.00–14.00 hod. 
Program sestává z prohlídky výstavy, práce s pracovními listy a diskuze na zvolená témata.

Výtvarná dílna navazující na lektorovaný program
14.00–15.00 hod.
Ve výtvarné dílně si děti vyrobí krásný drobný předmět na památku, související s proběhlým lektorovaným programem.
 
Cílenost: žáci 6.–9. třídy ZŠ
Délka: 4 hodiny + pauza na oběd
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět, Multikulturní výchova, Výtvarná výchova, Zeměpis
Klíčová slova: mimoevropské kultury, Vo­jta Náprstek, společnost 19. století, mýty a legendy, společenské salóny
Výstupy – žák: chápe společnost 19. století, rozumí významu osobnosti Vojty Náprstka a jeho muzea, používá improviza­ci, formuluje vlastní názory, naslouchá druhým a chápe rozmanitost různých kultur
Počet žáků: max. 25 žáků / Cena: 180 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Objednávky: Jana Michaličová Nováková, jana_novakova@nm.cz, tel.: 224 497 511

Pozvánka na výstavy v Historické budově