Nebojácný Šemík nás přenese za hradby Vyšehradu a přichystáme i slavnou svatbu Libuše a Přemysla. Na chvíli se ponoříme do dávných věků naší minulosti a možná i zjistíme, v čem jsme si podobní a v čem odlišní. Hudeb­ně-pohybová dílna s prvky dramatiky, která se snaží dětem zprostředkovat především radost ze společného muzicírování a tvoření. Program probíhá v učebně.

Termíny pro rok 2019

  • poslední volný termín:  6. června v 10:30


Cílenost: MŠ, 1. stupeň ZŠ
Délka: 75 min
Vzdělávací obor: Dítě a svět, Hudební výchova, Člověk a jeho svět
Klíčová slova: pověsti, zpěv, rytmus
Výstupy – žák: zažívá radost z vlastní hudební produkce a ze zpěvu
Cena: MŠ 60 Kč/žák; ZŠ a SŠ 90 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 50 žáků
Objednávky: cmh@nm.cz, tel.: 257 257 738