Víte, proč se domy ve starověkém Egyptě stavěli z nepálených cihel? Co považovali starověcí Egypťané za ideální model světa? A proč se za smrt některých zvířat truchlilo stejně jako za smrt faraona? V rámci lektorovaného programu k výstavě Na březích Nilu se seznámíte s každodenním životem starověkých Egypťanů – zejména s jejich řemesly. Dozvíte se, proč byli staroegyptští bohové znázorňováni se zvířecí hlavou a jak probíhala a jaký význam pro staré Egypťany měla mumifikace. Důraz bude kladen na každodenní život, ale i na duchovní a kulturní odkaz této starověké civilizace.


Rezervaci programu je třeba vždy potvrdit i písemně e-mailem, pouhá telefonická rezervace nestačí. Bez písemného potvrzení nebude na rezervaci brán zřetel.

Výstupy žák: žák má představu o místním životě a prostředí; zná staroegyptská řemesla, dokáže charakterizovat staroegyptské náboženství; zná důvod a proces mumifikace

Objednávky: barbora_cmerova@nm.cz


Cílová skupina
Střední škola

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
90 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma (max. 3 os.)