Během hodiny se dozvíme zajímavosti ze života vybraných žen, které svou činností a způsobem života významně přispěly k rozvoji ženské emancipace v českých zemích v období od 19. století po současnost. Zároveň se seznámíme se základními body historie emancipace a budeme mít možnost porovnat naše životní možnosti s těmi, které se nabízely našim praprababičkám.

Cílenost: 8. a 9. třída ZŠ, SŠ
Délka: 60 min
Vzdělávací obor: Osobnostní a sociální výchova, Člověk a společnost, Umění a kultura
Výstupy – žák: zná základní rysy ženské emancipace a orientuje se v její historii, uvědomuje si rozdíly mezi tehdejšími možnostmi a současnými
Cena: 90 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: jana_novakova@nm.cz