Během hodiny se dozvíme zajímavosti ze života vybraných žen, které svou činností a způsobem života významně přispěly k rozvoji ženské emancipace v českých zemích v období od 19. století po současnost. Zároveň se seznámíme se základními body historie emancipace a budeme mít možnost porovnat naše životní možnosti s těmi, které se nabízely našim praprababičkám.

Cílenost: 8. a 9. třída ZŠ, SŠ

Výstupy žák: zná základní rysy ženské emancipace a orientuje se v její historii, uvědomuje si rozdíly mezi tehdejšími možnostmi a současnými

Objednávky: barbora_cmerova@nm.cz


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
60 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
90 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma