Vydejte se na výlet do pravěku a seznamte se s Kelty. Pomocí příběhů a nejrůznějších úkolů žáci poznají, jak se v tomto období žilo. Prozkoumají způsob, jakým se Keltové oblékali, co jedli a jak bydleli. Zamyslí se nad tím, jaké činnosti zastávali muži a které vykonávaly ženy, a porovnají, zda se to liší nebo podobá životu v současnosti. K tomuto 45 minutovému vzdělávacímu programu, který probíhá ve výstavě, je možné objednat i 45 minutový workshop v edukační místnosti, kde žáci proniknou do tajů archeologické vědy a kde pro ně budou připravené i výtvarné aktivity inspirované keltským uměním. 


Cílová skupina: MŠ + 1. třída ZŠ
Délka: 45 min/90 min s archeologickým workshopem
Objednávky: na rezervace.nm.cz                                                                                                                                                               Kontakt: vzdelavani@nm.cz, tel.: 224 497 443

Výstupy žák: si uvědomuje rozdíly a podobnosti mezi světem Keltů a dnešním životem, jaký byl vztah tehdejších lidí k přírodě; jaké činnosti tehdy zastávali jednotliví členové domácnosti, a seznámí se s uměním a řemesly starých Keltů.


Cílová skupina
Mateřská škola, 1. stupeň ZŠ

Délka
45 minut, 90 minut

Počet žáků
max. 30

Cena
MŠ 50 Kč/žák, ZŠ 70 Kč/žák, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma