Práce s textilem a dalšími textilními materiály byla ženám vlastní prakticky odjakživa, ne vždy ale byla tato práce považována za dostatečně uměleckou. Během této dílny se žáci dozvědí základní informace o historii textilních řemesel a naučí se základní steh, kterým si jednoduchou formou sami „vyšijí“ vybrané motivy. Dílna se tematicky vztahuje k výstavě Vlastním hlasem, lze ji objednat samostatně nebo v kombinaci s komentovanou prohlídkou výstavy.

Cílenost: 1. stupeň ZŠ
Délka: 60 min
Vzdělávací obor: Osobnostní a sociální výchova, Člověk a společnost, Umění a kultura
Výstupy – žák: zná základní historii textilní výroby a zpracování textilu v různých kulturách, umí použít základní stehovací steh
Cena: 90 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma
Počet žáků: max. 30 žáků
Objednávky: jana_novakova@nm.cz