Program k expozici Člověk – nástroj – hudba

Využijte příležitosti zblízka vidět a slyšet středověké a renesanční hudební nástroje jakými jsou zvířecí rohy, chrota, cink, fidula, psalterium, středověká harfa a jiné. Za doprovodu praktických hudebních ukázek se seznámíte s téměř kompletní vývojovou řadou všech druhů dechových a strunných nástrojů. Program je přizpůsoben věku dětí, u mladších je obohacen o zpěv, u starších o přiblížení fyzikálních aspektů tvorby.

Všechny termíny pro tento rok jsou již obsazeny.

Nové termíny budou vypsány začátkem roku 2020.


 

 

Vzdělávací oblast: Dějepis, Hudební výchova, Člověk a jeho svět

Klíčová slova: dechové nástroje, strunné nástroje, Pavel Macků

Výstupy žák: umí zařadit nástroj do nástrojové skupiny, vidí kontinuitu vývoje nástrojů, je schopen pojmenovat mnohé, dnes méně známé nástroje

Objednávky: V tuto chvíli pouze na emailu cmh@nm.cz. Uvádějte prosím název programu, preferovaný termín, školu, věk a počet žáků.


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
60 minut

Cena
MŠ 60 Kč/žák; ZŠ a SŠ 90 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma