Program k expozici Člověk – nástroj – hudba

Využijte příležitosti zblízka vidět a slyšet středověké a renesanční hudební nástroje jakými jsou zvířecí rohy, chrota, cink, fidula, psalterium, středověká harfa a jiné. Za doprovodu praktických hudebních ukázek se seznámíte s téměř kompletní vývojovou řadou všech druhů dechových a strunných nástrojů. Program je přizpůsoben věku dětí, u mladších je obohacen o zpěv, u starších o přiblížení fyzikálních aspektů tvorby.

UVOLNĚNÝ TERMÍN - 14. 6. V 9:00

 Kapacita do konce školního roku naplněna, další termíny od září 2019.

  
Určeno pro: 1. a 2. stupeň ZŠ, střední škola 
Trvání: cca 60 min 
Vzdělávací obor: Hudební výchova, Člověk a jeho svět, Dějepis
Klíčová slova: dechové nástroje, strunné nástroje, Pavel Macků 
Výstupy – žák: umí zařadit nástroj do nástrojové skupiny, vidí kontinuitu vývoje nástrojů, je schopen pojmenovat mnohé, dnes méně známé, nástroje 
Cena: MŠ 60 Kč/žák; ZŠ a SŠ 90 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma.
Počet žáků: max. 50 žáků 
Objednávky: cmh@nm.cz, tel.: 257 257 738