Jedná se často i o takové skladby, kterými on sám chtěl některé okamžiky svého života popsat. Program probíhá v expozici.

Cílenost: 4.–9. třída ZŠ 
Délka: 90–120 min 
Vzdělávací obor: Hudební výchova, Dějepis, Člověk a jeho svět
Klíčová slova: Bedřich Smetana, Libuše, Národní divadlo, klasická hudba 19. století 
Výstupy – žák: zná základní informace o Smetanově životě, jeho nejvýznamnější díla; je schopen hudbu vnímat adekvátně jejímu obsahovému tématu 
Cena: MŠ 60 Kč/žák; ZŠ a SŠ 90 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma 
Počet žáků: max. 30 žáků 
Objednávky: Alena Reichová, email: alena_reichova@nm.cz, tel.: 222 220 082