Vědecké zaměření:

 • orientální numismatika

Vzdělání:

 • 06/98 Ph.D. na FF UK Praha. Disertace: Fátimovské a postfátimovské skleněné žetony
 • 03/90 PhDr. Na FF UK Praha.
 • 09/88 Absolutorium v oboru arabistika-orientalistika na FF UK Praha. Diplomová práce: Vnitropolitický vývoj v Libanonu 1976-1983
 • 05/83 Maturita na gymnasiu ve Frýdlantě n. O.

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty:

 • 1988/1989 – Káhirská Univerzita (Gámiat Gíza), Káhira.
 • 09/91 Museo Arqueológico, Madrid.
 • 10/91 Univerzita v Rabatu, Morocco.
 • Člen české národní "Amra Expedition 1993", Sýrie a Jordánsko.
 • 06–09/94 University of Oxford, the Ashmolean Museum, (Eastern European Scheme, Heberden Coin Room), Wolfson College.
 • 07–09/95 University of Cambridge, the Fitzwilliam Museum (příprava katalogu islámských mincí, podpora Samir Shamma, Saudská Arábie).
 • 07–09/96 dtto.
 • 07–09/97 dtto (The Skilliter Centre for the Ottoman Studies Scheme).
 • 07–-09/98 dtto (podpora Samir Shamma, Saudská Arábie).
 • 07–09/99 dtto (The Robinson Scholarship).
 • 10–11/03 dtto (The Robinson Scholarship).
 • 10/2000 Bibliotheque Nationale, Paris (podpora GA ČR).
 • 10/2005 dtto (podpora MK ČR)
 • 10/2007 Ermitáž, St. Petersburg (podpora MK ČR) 
 • 08–-09/2008 Archeologické muzeum, Istanbul (podpora MK ČR) 
 • 08–09/2009 Hunterian Museum, Glasgow (podpora MK ČR, ICOM) 
 • 10–-11/2001 spoluautor výstavy Bank Note and Coins Exhibition (Cultural Foundation), Abu Dhabi, UAE
 • 04/2004 pobyt s přednáškami pro Dár al-Áthár al-Islámíja (Institut pro islámské památky), Kuvajt
 • 03–04/2005 expediční cesta do Jemenu a Ománu.
 • Účastník XIth Int. Numismatic Congress 1991, Brusel.
 • Účastník XIIth Int. Numismatic Congress 1997, Berlín (A Unique Samanid Fractional Dirham).
 • Účastník XIIIth Int. Numismatic Congress 2003, Madrid (A Piece of Moroccan Jewelry with Marinid and Saadian Gold).
 • Účastník XIVth Int. Numismatic Congress 2009, Glasgow (Silver fragments of unique Buyid and Hamdanid coins and their role in the Kelč hoard).

Výzkumné projekty (včetně zahraničních):

 • 07–09/95 University of Cambridge, the Fitzwilliam Museum (příprava katalogu islámských mincí „Sylloge of Islamic Coins Cambridge“, podpora Samir Shamma, Saudská Arábie).
 • 07–09/96 dtto.
 • 07–09/97 dtto (The Skilliter Centre for the Ottoman Studies Scheme).
 • 07–09/98 dtto (podpora Samir Shamma, Saudská Arábie).
 • 07–09/99 dtto (The Robinson Scholarship).
 • 10–11/03 dtto (The Robinson Fellowship).
 • Coinage of Rum Saljuqs (The Royal Numismatic Society London, 1997–2011).
 • Gruzínské mince ve sbírkách NpM (s dr. I. Paghavou, Tbilisi, od r. 2008 dosud). 

Granty:

 • Numismata orientalia Regni Bohemiae. Corpus Sasanicus. (GA ČR 1998–2000, řešitel).
 • Osobnosti české vědy a kultury (J. Michera – VVZ MK ČR 2005-2011, řešitel).
 • Nálezy nejstarších přemyslovských mincí 10. století v českých zemích (GA ČR 2005–2007, konzultant).
 • Finds of Greek, Roman and Early Byzantine Coins in the Territory of the Czech Republic: Bohemia (Archeologický ústav AV ČR, Centrum medievistických studií AV ČR)

Pedagogická činnost:

FF UK Praha, ZU Plzeň

Muzejní práce (výstavy):

„Tisíce nocí Felixe Tauera“ (NpM 1993, s J. Karfíkem), „Expedice Amra 1993“ (NpM 1994, s J. Vaňkem + Louny 1996), „Španělské koloniální mince a kolumbovské medaile“ (NpM 1994), „Orientální zbraně“ (Morges, Švýcarsko 1995 + Pražský Hrad 1996, s kolektivem Vojenského muzea), „Nález piastru osmánského sultána Mustafy II. v Praze-Suchdole“ (NpM 1996), „Mincovnictví USA“ (NpM 1996) „Země pyramid a faraónů“ (NpM 1997, se S. Pavlasovou), „Z pokladnice Národního muzea“ (NM 1998, s kolektivem NM), „Mexické mincovnictví“ (NpM 1998), „Bankovky celého světa“ (NpM 2000, s E. Škňouřilem), „Bank Note and Coins Exhibition“ (Spojené Arabské Emiráty 2001, s E. Škňouřilem), „Korejské tradice“ (NpM 2006, s A. Kraemerovou), „Mizející Jemen“ (NpM 2007, spolu s P. Kumpánem), „Z pokladů Národního muzea. The Treasures of the National Museum. III. Islámské unikáty z Náprstkova muzea. Islamic Coins from the Náprstek Museum“ (NM 2007), „Pražská mincovna“ (MHMP 2009), „Česká medaile 19. století“ (MHMP 2009).

Ostatní aktivity:

 • Národní koordinátor pro ICOM/CIDOC (od 1993).
 • člen Komise pro numismatiku AMG
 • člen Nákupní komise NpM
 • člen Odborné rady Sbírky asijského umění NG
 • člen vědecké rady NM - humanitní sekce

Bibliografie (vybraná):

 • + Nemeškal, L., Sbírka mincí. In: Hlaváčková, H. J. (ed.), Ze sbírek bývalého Kondakovova institutu. Ikony, koptské textilie. Praha 1995 (katalog výstavy), pp. 105–108. 
 • Some notes to the dating of Hephthalite coins. In: Gombár, E., Veselý, R. (eds.), Zafar Náme. Memory Volume of Felix Tauer. Praha 1996, pp. 225–230. 
 • Evidence of the Islamic coins in early medieval Middle and North Eastern Europe. In: Charvát, P., Prosecký, J. (eds.), Ibrahim ibn Yaqub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe. Proceedings of the International Colloquy, 25–29 April 1994. Praha 1996. pp. 74–77. 
 • Mincovnictví egyptských Ptolemaiovců/Coinage of the Egyptian Ptolemies. In: Pavlasová, S. (ed.), Země pyramid a faraónů/The Land of Pyramids and Pharaohs. Praha 1997 (katalog výstavy), pp. 85–86. 
 • Find of a piaster of the Ottoman Sultan Mustafa II in Prague-Suchdol quarter, Archiv Orientální, 64 (1996), pp. 395–398. 
 • + D. Chaloupka, Unusual composition: A Textile of Islamic provenance as a part of a Torah curtain, Archiv Orientální, 65 (1997), pp. 271–274. 
 • Fatimid and post-Fatimid glass jetons in the National Museum, Prague, Numismatic Chronicle(London), 157 (1997), pp. 89–132, Pls. 23–27. 
 • Obituary. Dr Jarmila Štěpková, Oriental Numismatic Society Newsletter (London), 154 (1997), pp. 9–10. 
 • Obituary. Jarmila Štěpková, Archiv Orientální, 66 (1998), pp. 70–72. 
 • Islámské ražby ve sbírce mimoevropských mincí Náprstkova muzea. In: Z pokladnice Národního muzea 1918–1998. Praha 1998 (katalog výstavy), pp. 44–45. 
 • PhDr. Jarmila Štěpková, CSc. (7. 1. 1926–12. 10. 1997), Numismatické listy, 53 (1998), no. 1, pp. 1–2. 
 • Political oscillation under pressure: a Kakuyid billon dirham of Faramurz acknowledging the Buyid ruler Abu Kalijar, Numismatic Chronicle (London), 158 (1998), pp. 165–172, Pl. 55. 
 • Non-European numismatics: The Collection of coins from the Orient, Colonies and Overseas at the Náprstek Museum, Annals of the Náprstek Museum, 19 (1998), pp. 99–104. 
 • Mimoevropská numismatika – sbírka mincí Orientu, kolonií a zámoří. In: Průvodce. Národní muzeum Praha, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur. Praha 1999, pp. 72–75. 
 • A Unique Samanid fractional dirham. In: Kluge, B., Weisser, B. (eds.), Proceedings of the XIIth Int. Numismatic Congress, Berlin 1997. Vol. II. Berlin 2000, pp. 1282–1284. 
 • Unikátní nález perského dareiku, Zaostrog 1977, Numismatické listy, 56 (2000), no. 3, pp. 65–67. 
 • Primitive money in Africa. In: Jašová, J., Kilroy, K., Matoušek, P., Škarecká, S. (eds.), Money of the World. Vol. 2. Africa. Břeclav 2000, pp. 207–209. 
 • Characteristic features of the Ottoman coinage/Caratteristiche generali della monetazione ottomana. In: Vismara, N., Monete di Piuro, 7. elementi per una ricerca. Chiavenna, Museo della Valchiavenna 2000, pp. 51–56, 60. 
 • The National Museum – Naprstek Museum Prague, In: Bank Note and Coins Exhibition (27th Oct., until 1st Nov., 2001 Hall No. 2 – First Floor – Cultural Foundation, Abu Dhabi, UAE), pp. 2–5 (English and Arabic text of the exhibition catalogue). 
 • + Militký, J., Numismata Orientalia Regni Bohemiae – Corpus Sasanicus, Prague 2000. (CD ROM ) 
 • + Bravermanová, M., Charvát, P., Tomková, K., Der Handel zwischen West und Ost. In: Wieczorek, A., Hinz, H.-M. (eds.), Europas Mitte um 1000. Beiträge zur Geschichte, Kunst und Archeologie, Band II. Stuttgart 2000, pp. 136–138 (ma ďarská mutace pp. 90–91). 
 • + Militký, J., Greek, Roman, Byzantine and Islamic coins excavated by Bedřich Hrozný in the Middle East (1924–1925), Annals of the Náprstek Museum, 23 (2002), pp. 1–68. 
 • Metodické problémy elektronického zpracování sásánovských mincí, In: Budil, I., Charvát, P. (eds.), Orientalia Antiqua Nova, III. (sborník kolokvia). Plzeň 2003, pp. 99–102. 
 • Islámská vitra z Micherovy sbírky. Problematika publikace a interpretace primárních numismatických pramenů, In: Budil, I., Charvát, P. (eds.), Orientalia Antiqua Nova, IV. (sborník kolokvia). Plzeň 2004, pp. 97–101. 
 • Sasanian coins in Czech collections, digitalized and published, Bareed al-Dar (Dar al-Athar al-Islamiyah/ Kuwait National Museum, Kuwait), 7/2 (2005), p. 9. 
 • Al-Umalát al-sásáníja fí al-madžmúát al-tšíkíja wa mašákil al-našr al-hadítha, Baríd al-Dár(Dár al-Áthár al-Islamíja/ Kuwait National Museum, Kuwait), 7/2 (1426/2005), p. 8. 
 • Bankovky ze sbírky Josefa Michery. Předběžná zpráva, Svět bankovek, 59 (2005), pp. 14–15.
 • + Budaj, M., Hunka, J., Nové nálezy tureckých mincí zo Slovenska. In: Numismatický sborník, 20 (2005), pp. 127–138. 
 • + Profantová, N., Umajjovská měděná mince z Čelákovic (okr. Praha-východ). Příspěvek k nálezům raně středověkých islámských mincí v Čechách. In: Numismatický sborník, 20 (2005), pp. 21–28. 
 • Pavel Ševčík – sběratel islámských mincí. Typy českého orientálního numismatického sběratelství 20. století, In: Budil, I., Charvát, P. (eds.), Orientalia Antiqua Nova, V. (sborník kolokvia). Plzeň 2005, pp. 89–92. 
 • Orientální numismatika v letech 1993-2003. In: Šimek, E. (ed.), Česká a slovenská numismatika 1993–2003, Pardubice 2005, pp. 69-73. 
 • Problémy české muzejní numismatiky v posledním desetiletí. In: Šimek, E. (ed.), Česká a slovenská numismatika 1993–2003, Pardubice 2004, pp. 111–113. 
 • The Josef Michera Collections. Roman, Early-Byzantine, Islamic and Late Medieval Glass Weights, Vessel Stamps and Jetons. Praha 2006. 
 • Struktura nálezů tureckých mincí v Českých zemích a na Slovensku, jejich interpretace s přihlédnutím k nově publikovanému materiálu. In: Numismatický sborník 21 (2006), pp. 179–87.
 • + Kumpán, P., Mizející Jemen. Fotografie z expedic 1995–2006. In: Bulletin Společnosti přátel Afriky a Společnosti česko-arabské, 1 (2007), pp. 29–30. 
 • Problém interpretace tureckých nálezových mincí v Čechách, na Moravě a na Slovensku. In: Pecha, L. (ed.), Orientalia Antiqua Nova, VI. (sborník kolokvia). Plzeň 2006, pp. 61–64. 
 • Z pokladů Národního muzea. The Treasures of the National Museum. III. Islámské unikáty z Náprstkova muzea. Islamic Coins from the Náprstek Museum 7. 8.–11. 11. 2007. 6 p. (tiskovina NM Praha). 
 • + Frolík, J., Nález turecké zlaté mince v Praze na Hradčanech. In: Numismatický sborník, 22 (2007), pp. 260–266. 
 • Nález seldžúckých a ílchánských stříbrných mincí z Anatolie. In: Pecha, L. (ed.), Orientalia Antiqua Nova, VII. (sborník kolokvia). Plzeň 2007, pp. 147–149. 
 • Středověké mincovny ve válečném konfliktu: Anatolský případ. In: Grossmannová, D., Krejčík, T., Štefan, J. (eds.), Peníze v proměnách času, VI. (sborník mezinárodní konference v Hradci nad Moravicí 9.–11. 5. 2007). Acta Numismatica Bohemiae, Moraviae et Silesiae 12. Ostrava 2008, pp. 43–46. 
 • Mincování Mexika. Mexická platidla v Náprstkově muzeu v Praze. In: Mince a bankovky, 2 (2008), no. 4, pp. 10–13. 
 • Metodologické problémy starších nálezů orientálních mincí v Českých zemích: Kelčský případ. In: Pecha, L. (ed.), Orientalia Antiqua Nova, VIII. (Sborník z vědeckého kolokvia, pořádaného v Plzni ve dnech 14.–15. února 2008). Plzeň 2008, pp. 284–299. 
 • Detektory kovů jako nástroje revize nálezů mincí: Kelčský případ islámského stříbra, Acta Fakulty filosofické Západočeské univerzity v Plzni, 2 (2009), pp. 96–101.
 • Novák, V. in : Malina, Jaroslav a kolektiv. Antropologický slovník. Brno 2009. 
 • Revize islámského zlomkového stříbra z nálezu v Kelči (okr. Valašské Meziříčí). In: Numismatický sborník 23 (2008), pp. 45–108. 
 • Detektory kovů jako nástroje revize nálezů mincí: Kelčský případ islámského stříbra, Acta Fakulty filosofické Západočeské univerzity v Plzni, 2 (2009), pp. 96–101. 
 • The Kelč hoard revised: Fragments of Islamic Silver Coins (with excursus by M. Bravermanová). Prague 2010. 116 p. 
 • + Videman, J., Nový nejjižněji položený poklad mincí a zlomkového stříbra z 10. století nalezený na střední Moravě. In: Štefan, J.T. (ed.), Peníze v proměnách času VIII., Acta numismatica Bohemiae, Moraviae et Silesiae 15 (2011). Ostrava 2011. pp. 17–19. ISBN 978-80-86840-55-0 
 • + Videman, J., Nález zlomku osmanské stříbrné pozlacené mince od Vrchoslavic (okr. Prostějov). In: Numismatické listy 66/1 (2011), pp. 36–40. ISSN 0029-6074 
 • +Kolbas, J., May, T., Anatolian Early 14th century Coin Hoard. Prague 2011. 111 p. ISBN 978-80-7036-305-8 51/ † Broome, M., (Novák, V. ed.), A Survey of the Coinage of the Seljuqs of Rum. London 2011. Royal Numismatic Society Special Publication no. 48. London 2011. 400 p. ISBN 0-901405-54-X 52/ Silver fragments of unique Buyid and Hamdanid coins and their role in the Kelč hoard (Czech Republic). In: Holmes, N. (ed.), Proceedings of the XIVth International Numismatic Congress, Glasgow 2009. Glasgow 2011. pp. 1862–1868.
 • on-line: Malina, Jaroslav. Antropologický slovník. /Elportál/ [online]. Brno: Masarykova univerzita, vydáno 7. 12. 2009. [cit. 2009-12-07]. Dostupné z http://is.muni.cz. ISSN 1802-128X. 

Odkazy (URL)

http://www-cm.fitzmuseum.cam.ac.uk/dept/coins/projects/index.html#islamic
Rozumím