A) Určí se maximální kapacita badatelen tak, aby byl dodržen rozestup mezi studijními místy 2 m a plocha na 1 osobu 5 m2 včetně služby, kurátora apod.

B) Před vstupem nebo po vstupu do badatelny si musí klient omýt ruce dezinfekcí.

C) Všechny osoby v badatelně musejí mít vlastní roušku či respirátor. Při studiu archiválií je nutné používat vlastní rukavice.

D) Předměty, které jsou badatelem studovány, musejí být po ukončení studia uloženy do karantény v délce podle povahy materiálu a rozhodnutí ředitele odboru (2 až 5 dní). Pro tento účel se na pracovišti vymezí speciální místnost nebo prostor.

E) Pracovníci muzea manipulují s předměty badatelského kontaktu zásadně v rukavicích.

F) Badatelé před předáním materiálu ke studiu podepíší toto prohlášení: Prohlašuji, že nejsem nemocný COVIDEM-19, nejsem v karanténě a nejsem si vědom příznaků této nemoci. Budu dodržovat hygienické zásady studia sbírkových předmětů, knihovních a archivních fondů Národního muzea.

Tato pravidla platí od 13. 5 .2020  do odvolání.
Rozumím