Ing. Jan Mühlfeit

Současné působení:

Chairman Europe 
Microsoft Corporation

Zkušenosti:

Ing. Jan Mühlfeit je odpovědný za kontakty s evropskými státními úřady a tvůrci politiky, akademiky a jinými zájmovými sociálními skupinami v Bruselu a v rámci členských států EU. Jeho úkolem je zajistit, aby společnost Microsoft nadále působila jako důvěryhodný, otevřený partner, který respektuje evropský program, přispívá k němu a vytváří tím podmínky pro dlouhodobý růst, místní ekonomickou konkurenceschopnost, vznik nových pracovních míst a inovaci. 

Jan Mühlfeit také zodpovídá za strategické iniciativy a programy Microsoftu na podporu Lisabonské strategie, která si klade za cíl zvýšit konkurenceschopnost zemí Evropské unie. Mezi tyto aktivity patří mimo jiné podpora malého a středního podnikání, program celoživotního vzdělávání, budování znalostní ekonomiky a podpora inovací, které Microsoft uvádí do života ve svých produktech a v řešeních a službách svých partnerů. 

Na svých předchozích pozicích coby viceprezident pro veřejný sektor a naposledy jako viceprezident pro firemní a vládní strategii byl Jan Mühlfeit odpovědný za prosazování řešení Microsoftu určených pro organizace působící ve veřejném sektoru a za udržování vynikajících vztahů se zákazníky a průmyslovými partnery. Stál rovněž v čele snahy Microsoftu konstruktivně podporovat politické cíle státních úřadů v oblasti Evropy, Středního východu a Afriky, počínaje zaměstnaneckou a sociální problematikou a konče konkurenceschopností a ekonomickým růstem. 

Jan Mühlfeit vstoupil do Microsoftu v roce 1993 a během sedmi let působení v českých a slovenských provozních zastoupeních společnosti vedl řadu oddělení, včetně marketingového a odbytového oddělení. V roce 1998 byl Jan Mühlfeit jmenován generálním manažerem Microsoftu pro Českou republiku. Navzdory ekonomicky náročnému prostředí dosáhl jeho tým pozoruhodných výsledků a Mühlfeit proslul svojí obětavou prací pro úspěch místních partnerů a zákazníků Microsoftu. V roce 2000 se stal regionálním ředitelem Microsoftu pro východní Evropu a v roce 2002 byl povýšen na viceprezidenta. Pod jeho vedením zaznamenal Microsoft v tomto regionu výrazný rozmach, přičemž v několika zemích byla otevřena nová zastoupení. V letech 2004 – 2005 byl Jan Mühlfeit rovněž členem mezinárodního výkonného výboru Microsoftu pro nově se rozvíjející trhy. 

Mühlfeit se narodil v roce 1962 a vyrůstal v Československu. V roce 1986 úspěšně zakončil studium na Českém vysokém učení technickém v oboru informační technologie a před svým vstupem do Microsoftu pracoval ve veřejném sektoru jako programátor a správce informačních systémů. Později se stal ředitelem pro mezinárodní prodej a marketing české softwarové společnosti Software602. Mühlfeit stále podporuje řadu charitativních projektů, mezi něž patří například „Počítače proti bariérám“, což je společná iniciativa Microsoftu Česká republika a českých nevládních organizací. Mühlfeit obdržel četná ocenění, z nichž lze jmenovat cenu „Nejlepší manažer České republiky za rok 1999“ udělovanou českým premiérem a cenu „Český mozek“ udělovanou českým ministrem zahraničních věcí. Kromě toho byl třikrát jmenován českou IT osobností roku. Působí rovněž v dozorčí radě nadace Charta 77 a je členem představenstva European Academy of Business in Society (EABiS - Evropské akademie firem ve společnosti) organizace Junior Achievement Young Enterprise Europe (JAYE – Úspěch mladých – Mladá podnikatelská Evropa) a organizace AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales – mezinárodní studenty plně řízená nepolitická nezisková organizace).