Ing. Július Kudla Zkušenosti:

Ing. Július Kudla má bohaté zkušenosti, jednak z působení v oblasti zahraničního obchodu a diplomatických služeb, jednak z přímého řízení společnosti zabývajících se poskytováním finančních služeb a rovněž ze strategického řízení maloobchodních řetězců a základní výroby a prodeje specifických produktů v oblasti stavebnictví.

Předchozí působení:

Po vysokoškolských studiích pracoval v letech 1977 až 1993 v sektoru zahraničního obchodu a diplomacie a má téměř devítiletou zkušenost z pobytů v zahraničí v oblasti arabského a afrického světa. Působil ve funkcích obchodního přidělence, obchodního rady a vedoucího zastupitelského úřadu. V letech 1995–97 působil jako místopředseda představenstva a výkonný ředitel podniku SEVT a.s. Od roku 1997 do konce ledna 2015 byl postupně od založení společnosti předsedou představenstva a generálním ředitelem Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s. Od roku 2012 se tato společnost stala organizační složkou Euler Hermes Europe SA se sídlem v Bruselu. Od května 2010 do října 2013 byl jednatelem a ředitelem Euler Hermes Servis, s.r.o, Bratislava a řídil pobočku Euler Hermes Europe SA na Slovensku. Dále byl místopředsedou představenstva a členem poradního výboru Rockwool ESE (Eastern and Southeastern Europe) a do ukončení činnosti podnikání v ČR byl členem představenstva řetězce Delvita, a.s. Byl konzultantem skupiny DELHAIZE "THE LION" NEDERLAND BV pro střední Evropu. Rovněž byl členem dozorčí rady ŽB-Trust a prvním místopředsedou Česko-belgicko-lucemburské smíšené obchodní komory v České Republice.  Od roku 2009 je členem Rady Národního muzea. Dále je členem Consumer & Business Brand Council u projektu Superbrands. Od roku 2016 je členem dozorčí rady EGAP a.s. Od 8.března 2019 je jejím předsedou.

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

Pravidelně se zúčastňuje vybraných aktivit univerzity INSEAD ve Francii.