Mgr. Vlastimil Ježek

Život:

Narodil se 24. července roku 1963 v Praze. Je ženatý, má tři dcery (Markétu – 26, Kláru – 13 a Zuzanu – 7).

Vzdělání:

V roce 1985 byl přijat na filosofickou fakultu UK, obor čeština – dějepis.

Předchozí působení:

Podílel se na vydávání studentských časopisů Situace 89 (FF UK) a Kavárna (AMU). V letech 1989 – 1990 vedl na téže fakultě stávkový výbor a poté dva roky Studentskou radu, dva roky byl rovněž členem Akademického senátu UK.

V letech 1990 – 1993 pracoval v tištěných médiích (mj. MY 90, Lidová demokracie, deník Práce); od roku 1993 do roku 1999 řídil v pozici generálního ředitele veřejnoprávní Český rozhlas. V roce 1999 byl krátce generálním komisařem české účasti na EXPO v Hannoveru, funkce se vzdal kvůli angažmá v občanském hnutí Děkujeme, odejděte. V roce 2004 byl ministrem kultury Pavlem Dostálem jmenován ředitelem Národní knihovny České republiky. Prosazoval stavbu nové budovy Národní knihovny podle návrhu architekta Jana Kaplického, kvůli sporům o tento návrh byl z funkce po pěti letech odvolán.

Pedagogická činnost:

Od roku 2008 učí komunikaci a média na katedře produkce pražské DAMU (od roku 2010 jako interní pedagog).

Členství ve vědeckých organizacích:

V březnu roku 2012 byl jmenován předsedou představenstva a.s. Obecní dům, Obecní dům řídí dosud. Na období let 2015 – 2018 byl jmenován členem grantové komise HMP za oblast divadla.

Publikační činnost:

Je autorem a spoluautorem řady knih i novinových a časopiseckých článků (např. publikace Média a my – AMU, 2014; Střepiny Chobotnice – Daranus, Praha, 2009; Lásky za časů bezčasí – dialog Marty Kubišové a Kamily Moučkové – Daranus, Praha, 2010; Šest z šedesátých – Radioservis, Praha 2004 (spolu s Zdeňkem A. Tichým, hlavní částí publikace je šest rozhovorů s principály šesti divadel tzv. malých forem).