Ing. Michaela Šojdrová

Současné působení:

Místopředsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu.

Předchozí působení:

  • Původní profesí zahradní architektka. Dlouhodobě se zabývá oblastí vzdělávání, kultury a rodinné politiky.
  • V roce 1996 byla za KDU-ČSL zvolena poslankyní Parlamentu České republiky, kde působila jako členka a místopředsedkyně výboru pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.
  • Po odchodu z Poslanecké sněmovny roku 2010 v České školní inspekci a v Centru pro výzkum a inovace ve vzdělávání při OECD. 
  • V květnu 2014 byla zvolena europoslankyní. Je místopředsedkyní Výboru pro kulturu a vzdělávání (CULT), členkou Výboru pro zaměstnanost (EMPL) a sociální věci a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM).

Zásluhy:

Zasadila se o schválení zásadního zákona o vysokých školách, zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, zákona o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona o pedagogických pracovnících a dalších. Mimo jiné za ní stojí i zavedení etické výchovy jako samostatného vzdělávacího předmětu.

Ocenění:

V roce 2009 jí francouzský prezident Nicolas Sarkozy udělil Řád za zásluhy.