PhDr. Zuzana StrnadováSoučasné působení:

Ředitelka Muzea hl.m.Prahy.

Vzdělání:

Je absolventkou oboru filozofie-ekonomie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, zde v roce 1984 získala titul PhDr. 

Předchozí působení:

Po ukončení VŠ pracovala jako produkční v Klicperově divadle, poté vedla semináře z lékařské etiky na FVL UK. V letech 1990-1996 pracovala jako vedoucí oddělení prezentace Muzea hlavního města Prahy, poté jako produkční soukromé galerie Original. Od roku 2000 je ředitelkou Muzea hlavního města Prahy, od téhož roku je předsedkyní Krajské sekce hlavního města Prahy AMG, členkou komise muzejního managementu AMG. V letech 2006-2012 byla po dvě volební období předsedkyní Českého výboru ICOM, je individuální členkou ICOM. Je členkou Rady Národního muzea, vědecké rady Národního technického muzea a Uměleckoprůmyslového musea v Praze, členkou výstavní rady a redakční rady časopisu Národního muzea. Je členkou správní rady Památníku ticha. Je členkou Komise pro zápis do CES a předsedkyní Komise pro program kulturní aktivity-A na MK ČR.