plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD.

Současná pracovní pozice:

 • Ředitel Vojenského historického ústavu

 Akademické a vědecké hodnosti:

 •  Mgr. – magist, Vysoká vojenská pedagogická škola, Bratislava, 10. 7. 1993
 •  Ph.D. – Philosophiae doctor, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 27. 6. 2002

Vědecká kvalifikace:

 •  stupeň II a – samostatný vědecký pracovník, vědecký kvalifikačný stupeň přiznaný Komisí SAV na jejím 66. zasadnutí, Bratislava, 7. 12. 2004

Vojenská hodnost:

 • plukovník od 1. 6. 2013

Přehled dosavadní vojenské služby: 

 • 1989 – náhradní vojenská služba Vojenská střední odborná škola letecká Prešov
 • do 10. 7. 1993 – profesionální voják-posluchač VVPŠ Bratislava
 • 1993–1994 – důstojník skupiny sociálního řídění štábu 185. protilietadlového raketového pluku 1. divizie PVO ASR Pezinok
 • 1994–2001 – starší důstojník-vědecký pracovník oddelení novodobých dějin Slovenska odboru vojensko-historických výzkumů (OVHV) Vojenského historického ústavu (VHÚ) Bratislava
 • 2001–2002 – starší důstojník-vědecký pracovník vědecko-výzkumného oddělení OVHV VHÚ Bratislava
 • 2002–2003 – starší důstojník-samostatný vědecký pracovník vědecko-výzkumného oddělení OVHV VHÚ Bratislava
 • 2003 – vedoucí vědecko-výzkumného oddělení – zástupce ředitele odboru vojensko-historických výzkumů VHÚ Bratislava
 • 2004–31. 5. 2008 – ředitel odboru vojensko-historických vý VHÚ Bratislava
 • od 1. 6. 2008 – ředitel Vojenského historického ústavu Bratislava

 Zahraniční kurzy:

 • 27. 7.–7. 12. 2007 – kurz anglického jazyka NATO STANAG 6001 (Edition 2) v Canadian Forces Language School CFB Borden, Ontario, Kanada

Členství ve vědeckých organizacích a zájmových sdruženích:

 • od r. 1997 – člen Slovenské historické spoločnosti pri SAV
 • od r. 2001 – předseda Sekce pro vojenské dějiny Slovenské historické spoločnosti pri SAV
 • r. 2001–2011 – člen slovenské části Slovensko-francouzské (a Česko-francouzskéj) komise historiků
 • od r. 2004 – člen slovenské části Slovensko-české (a Česko-slovenské) komise historiků
 • r. 2005–2010 - člen správní rady Nadace Milana Rastislava Štefánika, Bratislava
 • r. 2006–2008 – člen redakční rady časopisu Vojenská história, Bratislava
 • od r. 2007 – člen redakční rady časopisu Historie a vojenství (VHÚ AČR), Praha
 • od r. 2008 – člen Vědecké rady Muzea SNP, Banská Bystrica
 • od r. 2008 – editor a šéfredaktor časopisu Vojenská história, Bratislava
 • od r. 2008 – člen redakční rady Historického časopisu (HÚ SAV), Bratislava
 • od r. 2008 – prezident Slovenského komitétu pre vojenskou historii (SKVH), který je členem Medzinárodního komitétu vojenské historie (CIHM - ICMH)
 • od r. 2009 – člen Rady Národního muzea, Praha
 • od r. 2011 – člen Slovenského národního komitétu historiků (SNKH)
 • od r. 2011 – člen Kurátorů Slovenského národního muzea, Bratislava